NXB TT&TT phát hành bộ sách về an toàn, vệ sinh lao động

Thứ tư, 03/05/2017 16:42

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017 trên phạm vi toàn quốc, tất cả các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai hàng loạt các hoạt động cụ thể, thiết thực. Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TT&TT) vừa cho ra mắt bạn đọc bộ sách, tài liệu phục vụ Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất – năm 2017.

20170503-l1.jpg
Bộ sách về an toàn, vệ sinh lao động
 
Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất góp phần nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
20170503-l2.jpg
 Bộ tranh gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực TT&TT
 
Để giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Thông tin và Truyền thông trong việc trang bị những tài liệu cần thiết phục vụ công tác huấn luyện và tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất cũng như trong công tác thường xuyên, Nhà xuất bản TT&TT xuất bản và phát hành bộ tài liệu bao gồm:
 
- Bộ 07 tranh, 05 khẩu hiệu, 06 tờ gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;
 
- 18 đầu sách về các quy định, hướng dẫn và công tác huấn luyện, thực hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (bao gồm sách in và sách điện tử).
 
Nhà xuất bản TT&TT mong muốn bộ sách và tài liệu vừa được xuất bản sẽ góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động./.
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top