Nội dung các văn bản

Thứ sáu, 26/06/2020 16:14

 

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5042/BTTTT-CTS 21/12/2020 V/v ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV
2357/BTTTT-CTS 25/06/2020 Về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III
131/TB-BTTTT 27/09/2019 Về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II
2854/BTTTT-CTS 23/08/2019 V/v Ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi
1231/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Hà Giang
1230/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn
1227/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Tuyên Quang
1226/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Cao Bằng
1225/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Bắc Kạn
1224/QĐ-BTTTT

06/08/2019

Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Sơn La
1223/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu tuyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lào Cai
1222/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum
1221/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai
1220/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Đăk Nông
1219/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Yên Bái
1218/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lai Châu
1217/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Điện Biên
1216/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Đắk Lắk
1215/QĐ-BTTTT 06/08/2019 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Hòa Bình
2293/BTTTT-CTS 15/07/2019 V/v tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi
2085/BTTTT-CTS 28/06/2019 V/v điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam
2066/BTTTT-CVT 27/06/2019 V/v triển khai nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại 12 tỉnh Nhóm III
1961/BTTTT-CTS 20/06/2019 V/v ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III
1960/BTTTT-CTS 20/06/2019 V/v ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi
775/TB-CTS 6/3/2019 Về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III
310/QĐ-TTg 14/3/2018
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
1761/QĐ-BTTTT 17/10/2017
Quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2018-2020
4110/QĐ-BTTTT 22/11/2016 Về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc giai đoạn II của Đề án số hóa truyền hình Việt Nam
4096/QĐ-BTTTT 21/11/2016 Đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 8 tỉnh nhóm II
02/QĐ-BCĐĐASHTH 29/06/2016 Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2018
1598/QĐ-BTTTT 28/09/2015 Về việc điều tra thí điểm phương thức thu xem truyền hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 04 huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam
06/QĐ-BCĐDASHTH 23/09/2015 Về thành viên tham gia Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam

21/2015/TTLT-BTTTT-BTC

21/07/2015

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

145/2014/TTLT-BTC-BTTTT

03/10/2014

Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

271/CVT-CL

14/03/2014

v/v hướng dẫn gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và sử dụng biểu trưng số hóa truyền hình DVB-T2

205/QĐ-BTTTT

03/03/2014

Về việc phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam

126/QĐ-BTTTT

08/02/2014

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền vê số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ TT&TT giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2013 của Bộ TT&TT

1260/QĐ-BTTTT

03/10/2013

Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2015

101/TB-BTTTT

26/8/2013

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013)

891/QĐ-BTTTT

22/07/2013

Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

15/2013/TT-BTTTT

01/07/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

07/2013/TT-BTTTT

18/03/2013

Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam

QCVN 63: 2012/BTTTT

-   Ban hành kèm theo Thông tư số20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2013.

-  Sửa đổi, bổ sung được ban hành kèm theo Thông tư số15/2013/TT-BTTTT ngày 01/07/2013.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

QCVN 64: 2012/BTTTT

-  Ban hành kèm theo Thông tư số20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2013.

-  Sửa đổi, bổ sung được ban hành kèm theo Thông tư số15/2013/TT-BTTTT ngày 01/07/2013.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

20/2012/TT-BTTTT

04/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

-       QCVN 63: 2012/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.

-       QCVN 63: 2012/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

1671/QĐ-TTg

08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.

2451/QĐ-TTg

27/12/2011

Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.

22/2009/QĐ-TTg

16/02/2010

Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top