Nỗ lực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 09/02/2022 16:11

Những năm qua, phát huy vai trò, nhiệm vụ được giao, Học viện Chính trị khu vực III đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

anhhoithao555555.jpg

TS Vũ Anh Tuấn- Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.  

Khẳng định công tác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm tại đơn vị, TS Vũ Anh Tuấn - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh: Nhiều năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Học viện Chính trị khu vực III đã nỗ lực tham gia vào cuộc đấu tranh rất quan trọng này; xem công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung, yêu cầu trọng yếu của công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

“Đặc biệt, kể từ khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác này có thêm quan điểm, định hướng, giải pháp, tổ chức để được tăng cường về phạm vi, phương thức, hiệu lực, hiệu quả; phù hợp và tương ứng với nhiệm vụ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học mà đơn vị đã được phân công. Từ đó giúp Học viện Chính trị khu vực III phát huy tốt vai trò tiên phong và thể hiện rõ tính kịp thời, số lượng đội ngũ tham gia cũng như khối lượng, đa dạng về sản phẩm có liên quan này”- TS Vũ Anh Tuấn chia sẻ.

Chứng minh kết quả trên, tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay- Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hồi tháng 10/2021 vừa qua, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III đã thông tin: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị này hiện đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, bao gồm 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa cho cả 02 hệ tập trung và không tập trung; chương trình bồi dưỡng theo chức danh, lĩnh vực công tác Đảng; phối hợp đào tạo chương trình thạc sĩ một số chuyên ngành. Theo đó, một trong các yêu cầu quan trọng của việc dạy và học đặt ra là cần nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ định hướng trên, TS Vũ Anh Tuấn- Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho biết, có 03 cách làm chủ yếu của Học viện trong thời gian qua. Trong đó, đầu tiên là kể từ năm học 2020, ngay trong buổi Lễ khai giảng, tất cả các lớp Cao cấp lý luận chính trị các hệ tập trung và không tập trung đều được nghe đại diện Ban Giám đốc Học viện phổ biến những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từ đó quán triệt những nhiệm vụ, yêu cầu đối với người dạy, người học nhằm chủ động thực hiện trong từng chuyên đề, từng môn học của toàn khoá học.

Thứ hai là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện đã nhanh chóng cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào công tác giảng dạy, học tập đối với các khoa và từng giảng viên; với từng môn học và từng chuyên đề. Đặc biệt, hiện đã có sự kết hợp hài hòa giữa xây với chống bằng việc thực hiện công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với đồng thời triển khai vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng từ các khoa và đội ngũ giảng viên, học viên của Học viện.

272835737-604360163996852-8536030383149848248-n.jpg

Đại diện nhóm các cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực III nói về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đơn vị trên không gian mạng. 

Thứ ba là trong nghiên cứu khoa học, đơn vị đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào kế hoạch nghiên cứu khoa học hằng năm; từ nghiên cứu đề tài, tư vấn đề tài đến nghiệm thu đề tài. Điều đáng khích lệ là đến nay đã có nhiều đề tài cấp bộ, đề tài cấp cơ sở trọng điểm nghiên cứu về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với những đề tài không nghiên cứu trực diện chủ đề này thì các hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu cũng rất lưu ý đến nội dung đó trong các quy trình hoạt động của mình.

Ngoài ra, theo đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III, đơn vị đã và đang có nhiều giải pháp để tiếp tục duy trì và nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng công tác trên. Trong đó đáng kể là không chỉ có sự gia tăng về số lượng, đa dạng hơn về hình thức thể hiện mà không ít các sản phẩm nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề này tại Học viện Chính trị khu vực III đã có sự thể hiện nâng cao chất lượng, sự tìm tòi, thể nghiệm về phương pháp nghiên cứu và hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.

“Một số không ít kết quả nghiên cứu khoa học các cấp trong thời gian gần đây được nghiệm thu và đánh giá chất lượng xuất sắc, trong đó có 01 đề tài cấp quốc gia, 01 đề tài cấp bộ trọng điểm. Do đó đã có một số cán bộ khoa học được khen thưởng cấp bộ, cấp học viện về thành tích nghiên cứu khoa học. Đặc biệt bước đầu đã có cách thức tổ chức hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ứng xử trên không gian mạng, có chất lượng và hiệu quả xã hội rất tốt”- TS Vũ Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Bên cạnh nỗ lực đó, việc lồng ghép và thực hiện khá linh hoạt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với vận dụng quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XIII trong các bài giảng tại Học viện Chính trị khu vực III thời gian qua vừa đáp ứng được yêu cầu kịp thời, vừa thể hiện sự linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ kép kể trên.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học cũng góp phần để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị, góp phần quan trọng vào quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

“Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả không chỉ với hoạt động nghiên cứu khoa học mà còn phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong toàn Học viện. Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực III đã triển khai kế hoạch phối hợp với một số địa phương, đơn vị trong khu vực, nhất là TP Đà Nẵng nhằm thực hiện công tác 35 với phạm vi rộng hơn, theo phương thức “mở” của công tác này. Qua đó giúp Học viện Chính trị khu vực III thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tiên phong của mình là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận chính trị ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay cũng như trong những năm sắp tới”- TS Vũ Anh Tuấn- Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho biết thêm./.

https://dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top