Ninh Thuận lên kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin 2021-2025

Thứ năm, 26/11/2020 10:15

Bản kế hoạch 2021-2025 của Ninh Thuận đặt ra mục tiêu 100% hệ thống thông tin của tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ.

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4125/KH-UBND, về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Bản kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

20201126-pg7.jpg
 
Về tình hình triển khai đảm bảo an toàn thông tin giai đoạn 2016-2020 được nêu trong Kế hoạch 4125, 21/26 hệ thống thông tin ở Ninh Thuận đã được kiểm tra đánh giá định kỳ, đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT, được phê duyệt cấp độ 2.

Tổng số máy tính trong cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Thuận có cài đặt phòng chống mã độc hiện là 3.391, trong đó có 73 máy chủ, 3.318 máy tính để bàn và xách tay. Trong triển khai chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020, toàn tỉnh có 1.511 máy tính tham gia, đã thực hiện xử lý những máy tính có cảnh báo “kết nối tới mạng máy tính ma”.

Bản kế hoạch của Ninh Thuận đặt ra mục tiêu hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông; áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Ninh Thuận cũng sẽ đảm bảo 100% hệ thống thông tin của tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ; hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); kết nối thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin).
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top