Ninh Bình triển khai công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Thứ ba, 01/03/2016 08:47

Ngày 29/02/2016, Sở TT&TT Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

img

Đồng chí Trần Thị Thảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT Ninh Bình phát biểu kết luận Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Viết Yên - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi về một số điểm mới trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (Luật 2015) được thông qua ngày 19/6/2015 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII gồm 8 chương và 143 điều (tăng 2 chương và 3 điều so với Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003). Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương. So với Luật năm 2003, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 có những điểm mới về: Đơn vị hành chính; Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương; Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân; Về cơ cấu các Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân; Về cơ cấu tổ chức Ủy ban nhân dân; Phân định thẩm quyền giữa trung ương, địa phương và giữa các cấp chính quyền và Quy định nhiệm vụ, quyền hạn đặc trưng của chính quyền đô thị.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 gồm 10 chương và 98 điều với một số nội dung mới sau: Một là, Quốc hội được trao thẩm quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ. Hai là, số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Ba là, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. Bốn là, mở rộng việc cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
img

Quang cảnh Hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Tiến Quang, Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản trình bày Báo cáo kết quả công tác thông tin tuyên truyền năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, Sở đã tăng cường đôn đốc các cơ quan báo chí, phòng văn hóa - thông tin, đài truyền thanh cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động, sự kiện nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nổi bật là công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân; tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch Ninh Bình với sự kiện trọng tâm là Quần thể danh thắng Tràng An được Unesco công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin tuyên truyền tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh theo sự chỉ đạo của Bộ TT&TT và Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở đã tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động điểm thông tin báo chí hàng ngày; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch: Thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; Thông tin tuyên truyền về phát triển du lịch; Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2015; Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Công tác thông tin đối ngoại và Ngoại giao văn hóa; Tham mưu ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền các sự kiện quốc tế nổi bật 2015 - 2016 của tỉnh...
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT Ninh Bình nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, cũng là năm diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước nên các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền đậm nét về: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI; Tiếp tục tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, theo lộ trình số hóa truyền hình, trước ngày 31/12/2016 Đài Truyền hình tỉnh sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ truyền hình analog sang truyền hình số nên công tác tuyên truyền về nội dung này cũng cần được đặc biệt quan tâm./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top