Ninh Bình: Tọa đàm “Thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới”

Thứ năm, 04/10/2012 15:37

Ngày 1/11/2011, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình Tọa đàm “Thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới”. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Chánh văn phòng điều phối Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình; Bùi Mai Hoa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên BCĐ Chương trình; Trần Thị Thảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Văn Dân - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh.

img

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, có ý nghĩa quan trọng, mang tính tổng hợp và toàn diện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn. Chương trình này khác với nhiều chương trình hỗ trợ người nông dân, các chương trình xây dựng nông thôn trước đây. Đây không chỉ là chương trình xây dựng cơ bản mà là chương trình phát triển tổng hợp liên quan đến các vấn đề kinh tế - chính trị - văn hóa và an ninh quốc phòng của một địa phương. Trong đó, người nông dân đóng vai trò là chủ thể của chương trình. Để chương trình đạt được mục tiêu đề ra, vấn đề cần thiết ở đây là phải huy động được sức dân tham gia vào chương trình với quan điểm xuyên suốt “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Chương trình đã được triển khai tại 120 xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó chọn 25 xã tập trung chỉ đạo hoàn thành giai đoạn 2011-2015 và bước đầu thu được những kết quả phấn khởi.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhận thức của một bộ phận cán bộ, lãnh đạo và người dân về chương trình còn mơ hồ và chưa đầy đủ. Để Chương trình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các vùng nông thôn. Trong thời gian tới, cùng các biện pháp triển khai đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác thông tin tuyên truyền được coi là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần vào sự thành công của chương trình.

Thời gian qua, khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, công tác thông tin tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đã được Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chuyển tải mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình với tư tưởng chủ đạo: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư và người nông dân là chủ thể của chương trình.

Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời đều khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác này trong thời gian qua: Công tác thông tin tuyên truyền đến thời điểm hiện tại vẫn còn gặp khó khăn và lúng túng nhất định, chưa thể chuyển tải hết nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại, chưa thực sự chủ động, hưởng ứng tham gia; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền vừa thiếu vừa không phù hợp; năng lực, khả năng vận động, tuyên truyền của đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở còn hạn chế dẫn đến hiệu quả tuyên truyền, vận động chưa cao.

Để góp phần triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, trong thời gian tới, công tác thông tin tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa, trong đó, quan điểm tuyên truyền cần tập trung vào nội dung: dân là chủ thể của chương trình, huy động sức dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo thành sức mạnh tổng hợp làm nên thành công của chương trình. Bên cạnh đó, công tác tổ chức tuyên truyền phải có hệ thống đồng bộ, thường xuyên và liên tục, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền của các tổ chức, đoàn thể trong xã hội; đa dạng hóa đối tượng tuyên truyền trước hết là đảng viên, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ các trang trại, cán bộ, công chức, viên chức cùng góp sức, hăng hái xây dựng nông thôn mới; tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú đa dạng; nâng cao tính hấp dẫn, sáng tạo của tuyên truyền trực quan; xây dựng, biên tập các bộ tài liệu phù hợp với đặc thù của tỉnh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở để nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền về chương trình; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hiệu quả các hình thức tuyên truyền để rút ra bài học và kinh nghiệm tuyên truyền phù hợp góp phần vào sự thành công của chương trình./.

Minh Thảo
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top