Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Chủ nhật, 07/05/2023 13:50

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

9-15501303042023.jpg 

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã có những cải thiện đáng kể trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh (PAR Index), từ vị trí 20 lên thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng với đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của tỉnh Ninh Bình cũng có sự bứt phá, tăng 14 bậc so với năm 2021, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố. Đây là minh chứng cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Để đạt được những kết quả trên, tỉnh Ninh Bình đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển chính quyền số, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một trong những đột phá nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ, cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện việc cung cấp trực tuyến, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu. 

Năm 2022, toàn tỉnh đã tiến hành số hóa khoảng 48,5% bản giấy kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện. Hiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã cung cấp 2.157 dịch vụ công, trong đó có 298 dịch vụ mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 13,8%) và 1.288 dịch vụ mức độ 4 (59,7%); có 1.315 dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Tỷ lệ đạt 83%). 

Năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tăng 174% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 64.65%, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được quan tâm thực hiện. 

Đến năm 2022, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. Sau sắp xếp, giảm 165 tổ chức, gồm 21 phòng thuộc Sở, 4 chi cục, 5 đơn vị sự nghiệp công lập, 20 phòng chuyên môn thuộc chi cục, 39 phòng và 74 tổ chuyên môn thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, 2 phòng thuộc UBND cấp huyện. 

Tuy nhiên, năm 2022 công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn tình trạng quá hạn (tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai); tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm trước còn thấp; tỷ lệ hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến chưa cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tuy cao nhưng chưa thực chất, người dân vẫn còn thói quen đến nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tại Bộ phận một cửa các cấp cập nhật hộ cho người dân, tổ chức. 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là cắt giảm TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xử lý triệt để, kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không giải quyết, không trả lời hoặc giải quyết kéo dài không đúng quy định, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất tại các cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp. 

Tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. 

Đa dạng hóa cách thức truyền thông, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách… 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Có như vậy mới huy động sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top