Những ý kiến đóng góp Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng

Thứ hai, 24/08/2020 09:02

Văn kiện Đại Hội XIII về công tác xây dựng Đảng cần mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ vào các văn kiện của Đại hội Đảng.

20200824-l3.jpg
 
Ảnh minh họa.

Đa số các đảng viên và nhân dân đều đồng tình đánh giá cao về bố cục và nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối với báo cáo về công tác xây dựng Đảng đã đề cập phương hướng chung, các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá như vậy là phù hợp. Đây là sự kế thừa, phát triển cách tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XII, có những bổ sung cần thiết, đặc biệt là giải pháp đột phá.Chủ trương của Đảng ta là luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng.
 
Theo Phó Giáo sư Lê Văn Tích, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhìn một cách khái quát, tổng thể báo cáo công tác xây dựng Đảng như vậy là phù hợp, vừa có sự kế thừa của các nhiệm kỳ Đại hội trước, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn. Đồng thời chỉ rõ tình trạng nói dối, suy thoái trong Đảng hiện nay với một thái độ nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa.
“Phải nhìn thẳng vào sự thật, chấm dứt tình trạng nói dối. Trên cơ sở đó đánh giá đúng sự thật để đấu tranh xử lý. Đây mới là cơ sở quan trọng giúp đất nước phát triển”, PGS Lê Văn Tích góp ý.
 
Ông Viết Chuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, báo cáo đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức cũng như vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng. Song, vừa qua chúng ta chưa thực sự giao quyền nhiều cho Ủy ban kiểm tra các cấp cũng như thực hiện chất vấn trong Đảng vẫn còn hình thức.
 
“Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành quy định của Đảng thì vai trò của Ủy ban kiểm tra cần được làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đặc biệt là trong kiểm tra tài chính Đảng, kê khai tài sản, thu nhập không được quy định rõ. Ủy ban kiểm tra không thể kiểm tra tài sản, thu nhập được trong khi Ủy ban kiểm tra là cơ quan được giao quyền này. Quy chế và chất vấn trong Đảng vẫn còn mang tính hình thức”, ông Viết Chuyên đánh giá.
 
Nhiều đảng viên lão thành có chung nhận xét, Dự thảo Báo cáo phần nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã cụ thể, rõ ràng hơn về những thành công, hạn chế và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhất là trong công tác cán bộ.
 
Ông Nguyễn Trung Đức - đảng viên 60 tuổi Đảng ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An cho rằng, tuy các văn kiện có nêu hạn chế trong công tác cán bộ nhưng nguyên nhân chủ quan chưa đầy đủ, các văn kiện cần phân tích kỹ hơn nguyên nhân chủ quan trong công tác cán bộ, mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong cả nhiệm kỳ qua cũng như sau hơn 35 năm đổi mới.
 
“Phải nói kỹ hơn về nguyên nhân chủ quan, trong đó có vấn đề về công tác cán bộ bởi cán bộ nào, phong trào đó, phải nói thẳng vấn đề cán bộ của chúng ta, tinh thần, trách nhiệm, khát vọng và sự dấn thân trong một bộ phận có vấn đề”, ông Nguyễn Trung Đức nói.
 
20200824-l4.jpg
 
Công tác cán bộ là vấn đề nhận được nhiều góp ý của các đảng viên.
 
Nghiên cứu kỹ các văn kiện, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm - Giảng viên trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh nêu quan điểm, văn kiện vẫn còn nhiều cụm từ mang tính định tính, thiếu thuyết phục, nhiều nội dung còn trùng lặp, từ đó đưa ra ý kiến cần nghiên cứu đặt tiêu đề ngắn gọn, không nên dùng những cụm trạng từ ở tiêu đề vừa trùng lặp, vừa chưa hoàn toàn thể hiện đúng bản chất.
 
“Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng thì không nên dùng cụm từ “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện” bởi cả 5 nội dung trong Mục 5 đều tập trung phản ánh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.Nghiên cứu kỹ các văn kiện, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm - Giảng viên trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh nêu quan điểm, văn kiện vẫn còn nhiều cụm từ mang tính định tính, thiếu thuyết phục, nhiều nội dung còn trùng lặp, từ đó đưa ra ý kiến cần nghiên cứu đặt tiêu đề ngắn gọn, không nên dùng những cụm trạng từ ở tiêu đề vừa trùng lặp, vừa chưa hoàn toàn thể hiện đúng bản chất.
 
Trong khi đó, Điểm 1 chỉ đề cập đến nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thì chưa thể nói là toàn diện. Kiến nghị viết thẳng vào "xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức" không nên dùng các cụm từ “tăng cường thuyết phục”, “tăng cường nâng cao hiệu quả” trước các nội dung nên đề cập trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức.
 
Nên gộp ba mục 4, 5, 6 thành "xây dựng Đảng về tổ chức" vừa thể hiện rõ được bốn nội dung xây dựng Đảng, vừa ngắn gọn”, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh Tâm góp ý.
 
Tiến trình góp ý cho Dự thảo các Văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, qua đó tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và đóng góp vào việc hoạch định đường lối của Đảng ta, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Những ý kiến đóng góp của các đảng viên, cán bộ, nhân dân sẽ được tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII ghi nhận tiếp thu có chọn lọc để bổ sung, chỉnh lý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội./.
Theo vov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top