Những điểm mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thứ hai, 15/12/2014 09:39

Thông tư 19/2014/TT-BTTTT vừa được Bộ TT&TT ban hành có một số quy định mới tăng cường công tác quản lý và bảo vệ các tên miền của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, quản lý chặt việc đăng ký và sử dụng tên miền dưới “.gov.vn” và quy định rõ trách nhiệm của VNNIC.

img
Thông tư 19 có những quy định tăng cường công tác quản lý và bảo vệ các tên miền của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. (Ảnh minh họa: Internet)
 
Ngày 05/12/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Thông tư 19/2014/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (thay thế các Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT và 10/2008/TT-BTTTT đã ban hành ngày 24/12/2008) và có hiệu lực từ ngày 20/01/2014.
 
Thông tư  ban hành thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến góp ý trên trang thông tin điện tử của Bộ, ý kiến của các Bộ, ngành và đặc biệt là ý kiến của các Nhà đăng ký tên miền “.vn”, các doanh nghiệp viễn thông. Thông tư được cấu trúc thành 05 chương và 38 điều với một số điểm mới cơ bản được quy định như sau:
 
Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ các tên miền của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; tên miền liên quan tới lợi ích, chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải quốc gia và các tên miền là tên các địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới thông qua các quy định cụ thể. Ưu tiên bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm: 1/Tên miền là tên các huyện, xã thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam. 2/Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 3/Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. 4/Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước theo quy định của Bộ TT&TT.
 
Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được ưu tiên bảo vệ có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với VNNIC. Bộ TT&TT phê duyệt danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ đồng thời chủ động giữ chỗ, bảo vệ các tên miền nêu trên trong trường hợp cần thiết (Điều 8 – Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn”).
 
Thông tư 19 có quy định quản lý chặt chẽ việc đăng ký và sử dụng tên miền dưới “.gov.vn”: Quy định rõ đối tượng đăng ký là các cơ quan nhà nước; tên miền đăng ký phải đặt theo tên gọi của chủ thể và phù hợp chức năng nhiệm vụ của chủ thể đăng ký; việc đăng ký, thay đổi thông tin, hoàn trả tên miền dưới “.gov.vn” do VNNIC xem xét quyết định (Điều 15 – Đăng ký và sử dụng tên miền dưới “.gov.vn”).
 
Thông tư 19 cũng quy định rõ trách nhiệm của VNNIC gồm: Trách nhiệm của VNNIC trong việc quản lý tên miền “.vn”: Bên cạnh yêu cầu đảm bảo hoạt động đăng ký, duy trì, quản lý tên miền “.vn” và hoạt động của hệ thống DNS quốc gia hiệu quả, an toàn, đúng quy định; thực hiện bảo vệ các tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh, quốc gia (Điều 21 – Trách nhiệm của VNNIC); Trách nhiệm của VNNIC trong việc quản lý địa chỉ IP và số hiệu mạng: Đảm bảo công tác quản lý, giám sát đảm bảo hoạt động đăng ký, duy trì, sử dụng địa chỉ Internet và số hiệu mạng hiệu quả, an toàn, đúng quy định (Điều 36 – Trách nhiệm của VNNIC trong quản lý địa chỉ IP/ASN); Nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ thể tên miền và Nhà đăng ký tên miền “.vn”.
 
Để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động Internet theo đúng định hướng quản lý của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất toàn cầu (ICANN) và các tổ chức quản lý tên miền quốc tế khác là thắt chặt, củng cố việc quản lý thông tin, dữ liệu tên miền. Thông tư  quy định việc tăng cường quản lý thông tin, dữ liệu tên miền:
 
- Đối với chủ thể: Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký tên miền theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý thông tin tên miền của mình; thông báo, cập nhật thông tin theo hướng dẫn của nhà đăng ký quản lý tên miền mỗi khi có thay đổi thông tin và có trách nhiệm xác thực thông tin khi có yêu cầu từ nhà đăng ký quản lý tên miền hoặc VNNIC (Điều 19 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”).
 
- Đối với Nhà đăng ký tên miền “.vn”: Tổ chức triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ theo quy định và hướng dẫn của VNNIC để đảm bảo an toàn đối với dịch vụ đăng ký tên miền “.vn”;  thông tin, dữ liệu tên miền “.vn” và  hoạt động của hệ thống DNS chuyển giao. Bảo vệ an toàn, bí mật thông tin của các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền, trừ trường hợp yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Khoản 7, Khoản 8, Điều 20 – Quyền và nghĩa vụ của Nhà đăng ký tên miền “.vn”).
 
Về quy định về giải quyết tranh chấp tên miền “.vn”. Căn cứ theo quy định về giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Thông tư đã quy định đối với từng trường hợp của quá trình xử lý về giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” (Điều 18 – Quản lý tên miền “.vn” trong quá trình xử lý tranh chấp).
 
Về công tác quản lý tên miền quốc tế: Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam tránh vi phạm, mạo danh cơ quan nhà nước để gian lận, lừa đảo, Thông tư đã xây dựng một chương quy định việc quản lý và đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam (Chương III – Đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam).
 
Trong công tác quản lý địa chỉ IP/ASN, thông tư có bổ sung một số quy định để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý địa chỉ IP/ASN. Cụ thể như sau: Quy định về nguyên tắc cấp phát hạn chế trong giai đoạn cạn kiệt IPv4 (Khoản 6, Điều 28 – Quy định chung về việc phân bổ và sử dụng địa chỉ Internet); Quy định về nguyên tắc cấp phát lại các vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi hoặc trả lại từ các thành viên địa chỉ để góp phần bổ sung thêm nguồn địa chỉ IPv4 đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Internet đang ở trong tình trạng khan hiếm tài nguyên địa chỉ để triển khai mạng lưới dịch vụ (Điều 30 - Phân bổ lại các vùng địa chỉ IPv4 sau trả lại hoặc thu hồi); Quy định về quy trình, thủ tục để một tổ chức doanh nghiệp Việt Nam thực hiện đưa vùng địa chỉ Internet hoặc số hiệu mạng nhận trực tiếp từ các tổ chức quốc tế về quản lý tập trung thống nhất tại Việt Nam (Điều 33 - Nhận địa chỉ Internet hoặc số hiệu mạng trực tiếp từ các tổ chức quốc tế).
 
 
 
Hồ Hải
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top