Những con số biết nói về diện mạo nông thôn mới ở Sa Pa, Lào Cai

Thứ ba, 12/09/2023 18:47

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong đồng bào các dân tộc phát huy nội lực từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

hy8.jpg

Diện mạo Sa Pa đổi thay từng ngày

Diện mạo nông thôn mới thị xã Sa Pa (Lào Cai) hôm nay đang đổi thay từng ngày, những tuyến đường liên thôn, xã đã và đang được nâng cấp mở rộng; nhiều công trình trường học, nước sạch... được đầu tư mới.

Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: "Để duy trì số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và số tiêu chí đã đạt so với bộ tiêu chí cũ, từ năm 2022 đến nay, thị xã Sa Pa đã tập trung thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG, tổ chức củng cố, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện chương trình".

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo thị xã, phân công cán bộ, công chức phụ trách chương trình tại các xã, phường trong việc triển khai thực hiện chương trình từ cấp huyện đến cấp xã.

Cùng với đó, thị xã Sa Pa chủ động rà soát, ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

Theo ông Trần Mạnh Hùng, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những giải pháp lâu dài trong xây dựng nông thôn mới. Với lợi thế là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Lào Cai nên công tác quy hoạch được thị xã Sa Pa chú tâm thực hiện.

Hiện nay, Sa Pa đã có quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Ngoài ra, thị xã Sa Pa còn quy hoạch các khu sản xuất công nghệ cao để làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả theo đúng định hướng phát triển của địa phương, tập trung hình thành phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng.

 

Mặt khác, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở các xã cũng được quan tâm thực hiện. Hình thành xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, các mô hình nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, du lịch trải nghiệm như: Mô hình trồng cây ăn quả ôn đới gắn với việc du lịch trải nghiệm thu hoạch tại vườn, trồng cây cải dầu, trồng cây dược liệu,… Từ đó, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân góp phần hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường nông thôn cũng luôn được quan tâm, chú trọng. Đây được xem là hướng đi bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, thị xã Sa Pa phát huy hiệu quả nguồn vốn, lồng ghép thực hiện nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Những con số biết nói

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thị xã Sa Pa đã thực hiện mở mới, nâng cấp đường tại các xã Tả Phìn, Liên Minh, Mường Bo, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn... với tổng chiều dài 31,6km; bê tông hơn 35km.

Đến nay, tổng số tiêu chí đạt trên địa bàn thị xã 118 tiêu chí/10 xã, bình quân đạt 11,8 tiêu chí/xã, tăng thêm 4 lượt tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Sa Pa giảm xuống còn 28,44%; thu nhập bình quân đầu người 105,19 triệu đồng/năm.

Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 4 tuổi và 5 tuổi đến trường đạt 99,7%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt 100%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 93,2%... Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 86%; 78% phụ nữ được khám thai định kỳ; 83% phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự giúp đỡ của cán bộ y tế.

Ông Giàng A Sở- Bí thư Đảng ủy xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, thông tin: "Xã Mường Hoa được thị xã Sa Pa lựa chọn về đích nông thôn mới cuối năm 2023, đến thời điểm này, xã Mường Hoa đã đạt 15/19 tiêu chí. Do vậy, để hoàn thành các tiêu chí còn lại xã đang huy động mọi nguồn lực từ xã đến thôn thực hiện. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra".

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thị xã Sa Pa tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các phong trào thi đua.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Đề án số 01 về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 – 2025 đảm bảo thời vụ, hiệu quả.

 

theodanviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top