Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, 03/08/2020 14:11

Các cán bộ Đảng viên tại Quảng Ninh đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm để tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

20200803-l6.jpg

Các Đại hội cấp huyện của Quảng Ninh dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các cán bộ Đảng viên tại Quảng Ninh đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm để tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt về các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng tình với những những dự báo và định hướng phát triển trong thời gian tới của đất nước được nêu ra trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII, nhiều Đảng viên nguyên là cán bộ chủ chốt của các địa phương tại Quảng Ninh nhận định, các báo cáo tổng kết đã đánh giá tổng quát và toàn diện nhiệm kỳ vừa qua, nhận diện những tồn tại, hạn chế một cách nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.
 
Ông Trần Đức Lâm, nguyên Bí thư Thành ủy Hạ Long nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng làm nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thể hiện trong công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đổi mới trong công tác kiểm tra thanh tra, xử lý vi phạm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ông đặc biệt quan tâm đến chủ trương về liên kết vùng đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị.
 
 "Chúng ta hiện nay đã rõ về cơ cấu phát triển kinh tế những vùng miền rồi thì tôi nghĩ rằng khóa tới và tiếp theo, chúng ta cũng nên tập trung vào phát triển kinh tế xã hội các vùng miền cho rõ nét hơn nữa, đảm bảo sự gắn kết và vai trò của từng vùng miền một cách thực sự hơn. Phải đô thị hóa nhiều hơn nữa để đưa ra những hạt nhân và khẳng định vai trò kinh tế đầu tàu của từng vùng, từng miền và từng địa phương một.
 
20200803-l7.jpg
 
Các đồng chí nguyên là cán bộ qua các thời kỳ tại Quảng Ninh đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội các cấp.
 
Hiện nay chúng ta đưa ra một số đánh giá, nhận định, dự báo khoảng cách của xã hội cũng đã tương đối thu hẹp lại, nhưng cũng chưa đạt được như mong muốn. Tôi cũng mong những vấn đề đó được đưa ra bằng những Nghị quyết cụ thể, từ đó có những cơ chế, chính sách, quyết sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của các vùng miền, để khoảng cách chênh lệch đỡ xa hơn", ông Trần Đức Lâm nói.
 
Ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả) quan tâm đến việc phát triển kinh tế bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp. Lấy dẫn chứng từ TP Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây đã phát huy tốt việc hợp tác công - tư, từ đó góp phần tạo ra những đột phá trong nhiều lĩnh vực.
 
Ông Đỗ Minh Tuấn góp ý: "Với sự phát triển kinh tế xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa thì việc khuyến khích đầu tư và tập trung phát triển các thành phần kinh tế một cách đa dạng là rất quan trọng.
 
Nhà nước cần có những chính sách để hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư, không chỉ nhà đầu tư nước ngoài mà cả trong nước, tạo ra những nội lực cơ bản để phát triển kinh tế, đây là một trong những mấu chốt tôi cho là rất quan trọng. Và điểm mấu chốt nữa là Đảng và Nhà nước có chính sách để huy động nguồn lực của toàn dân trong việc tham gia xây dựng, phát triển kinh tế chứ không phải là "đèn nhà ai nhà nấy rạng". Chúng tôi thấy đó là những điểm cần góp ý sâu hơn nữa, tốt hơn nữa"./.
Trường Giang/VOV-Đông Bắc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top