Nhiều thủ tục hành chính được bãi bỏ, rút ngắn thời gian giải quyết

Thứ ba, 14/12/2010 13:25

229 thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 48/NQ-CP. Theo đó sẽ bãi bỏ một số TTHC, đơn giản hóa quy trình thực hiện nhiều TTHC khác theo hướng đảm bảo thuận lợi cho người dân.

img
Bãi bỏ thủ tục cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh minh  họa

Các TTHC của Bộ LĐTBXH thuộc 10 nhóm vấn đề như: lĩnh vực an toàn lao động (8 thủ tục); bảo hiểm xã hội (20 thủ tục); bảo trợ xã hội (26 thủ tục); chăm sóc, bảo vệ chăm sóc trẻ em (3 thủ tục); dạy nghề (48 thủ tục); nhóm TTHC thuộc lĩnh vực lao động tiền lương (5 thủ tục); lĩnh vực người có công (68 thủ tục);...

Bãi bỏ thủ tục "Đăng ký làm thêm đến 300 giờ/năm"

Trong nhóm TTHC thuộc lĩnh vực an toàn lao động, Chính phủ quyết nghị bãi bỏ một số thủ tục như: Giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm; đăng ký làm thêm đến 300 giờ/năm; đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.

Hay như trong nhóm TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, Nghị quyết bãi bỏ thủ tục xác nhận hộ cận nghèo và loại bỏ thủ tục giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất ra khỏi danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ LĐTBXH.

Ngoài ra, cũng bãi bỏ 3 TTHC trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trong đó có thủ tục cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết

Chẳng hạn như với thủ tục chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đã bỏ 3 loại giấy tờ gồm: Danh sách cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm; Danh mục các tài liệu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng với lĩnh vực sản phẩm hàng hóa xin chỉ định; "các tài liệu khác có liên quan" trong thành phần hồ sơ "Quyết định thành lập của tổ chức và các tài liệu khác có liên quan".

Hay như đối với thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục bỏ 5 loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ như bản sao Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trung tâm; Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động;..

Đối với thủ tục hưởng lương hưu đối với người  tham gia BHXH bắt buộc đang đóng BHXH, sẽ giảm thời hạn giải quyết từ 30 ngày (hiện nay) xuống còn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Với thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài việc bỏ yêu cầu phải có xác nhận của người sử dụng lao động vào bản sao hợp đồng lao động còn giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top