Nhanh chóng triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn

Thứ ba, 13/04/2010 08:38

Chiều ngày 12/4/2010, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo Thứ trưởng Trần Đức Lai về tiến độ triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

img

Theo quyết định của Thủ tướng được ký ngày 31/3/2010, thời điểm điều tra được bắt đầu từ 1/6/2010, thời gian thu thập số liệu là 30 ngày. Bộ Thông tin và Truyền thông (trực tiếp là Vụ Kế hoạch Tài chính) là thường trực Ban chỉ đạo. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức cuộc điều tra tại địa phương theo phương án điều tra thống kê của Bộ TT&TT. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, các đài PTTH có trách nhiệm báo cáo số liệu điều tra kịp thời, chính xác theo phương án điều tra thống kê của Bộ TT&TT.

Ngày 7/4/2010, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành quyết định 470/QĐ-BTTTT Quyết định phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010.

Căn cứ vào hai quyết định nói trên, thường trực Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai nhanh chóng với 17 đầu việc trong đó có phương án điều tra, dự toán kinh phí, xây dựng các văn bản hướng dẫn, xây dựng phần mềm tổng hợp, phân tích kết quả, tổ chức tập huấn cho các Sở TT&TT, tuyên truyền – hỗ trợ, lưu trữ kết quả điều tra…

Sau khi nghe thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo và trình bày của tổ giúp việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã chỉ đạo cụ thể những việc cần thực hiện ngay trong tháng 4/2010. Trong đó, quan trọng là việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phải theo thứ tự ưu tiên. Dự thảo kinh phí phải cụ thể, chủ động, rõ ràng. Phải giảm tối đa những mục chi chưa thật sự cần thiết để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. Chi phí điều tra của doanh nghiệp để doanh nghiệp chi và được ghi vào chi phí sản xuất. Tài liệu tập huấn phải được in nhiều loại, phục vụ từng đối tượng cụ thể để tiết kiệm kinh phí. Vụ Kế hoạch Tài chính và Trung tâm Thông tin phối hợp nhanh chóng xây dựng các phần mềm phân tích, thống kê cần thiết, bám sát quyết định 470/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng. Cần nghiên cứu phương án tập huấn qua cầu truyền hình thay cho tập huấn trực tiếp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tiết kiệm kinh phí, thời gian tập huấn vào cuối tháng 4/2010. Thứ trưởng cũng yêu cầu báo chí vào cuộc, tuyên truyền rộng rãi cho cuộc điều tra. Trung tâm Thông tin xây dựng địa chỉ trên Website Bộ để trợ  giúp các địa phương.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top