Nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng

Thứ sáu, 22/01/2016 07:54

“Đảng là tổ chức lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng ngược lại, Đảng cũng là tổ chức phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Và nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng”.

img

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (Ảnh: TH)

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với phóng viên một số cơ quan báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá thế nào về nội dung Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày sáng nay?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Trước hết, tôi thấy rằng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc là một báo cáo rất quan trọng. Báo cáo đã nêu rõ nhiều thành công, thách thức trong nhiệm kỳ XI và cũng đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chúng ta cần đặc biệt thực hiện 3 nội dung trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra.

Xây dựng Đảng luôn luôn là một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm cho Đảng ta luôn luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Trong thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ này, luôn quan tâm đến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta có các Nghị quyết của nhiệm kỳ khoá XI đã khẳng định việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách. Chính vì thế, vấn đề này tiếp tục được nhắc lại trong Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khoá XII, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa và làm tốt nhất những gì khoá XI chưa làm được. Mục tiêu để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

PV: Thưa đồng chí, theo Quy chế bầu cử đã được thông qua tại phiên họp trù bị của Đại hội lần này, các đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử và không được nhận đề cử tại Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Theo Quy chế bầu cử, Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ mà không được Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ giới thiệu thì không được ứng cử và không nhận được đề cử. Còn nếu được Đại hội đề cử thì đồng chí đó phải xin rút. Nhưng khi ra Đại hội thì Đại hội có quyền quyết định và quyết định cao nhất là của Đại hội.

Điều đó thể hiện dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, tập trung, quyền của Đại hội là quyền cao nhất.

Như thế là bảo đảm dân chủ nhất, chúng ta vừa có điều kiện thực hiện tất cả những quy định, quy chế của Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và của Đại hội, các quy định chung, mà mọi đảng viên phải theo, đặc biệt là các ủy viên Trung ương, các đại biểu dự Đại hội.

PV: Cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực là một vấn đề cực kỳ quan trọng nhằm bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Đồng chí đánh giá thế nào về cơ chế này trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Đương nhiên, Đảng phải hoạt động theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong đó ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân và đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước và kiểm soát của nhân dân. Trong nội dung các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh về vấn đề này. Như vậy, Đảng là tổ chức lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng ngược lại, Đảng cũng là tổ chức phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Và nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng.

Có rất nhiều cơ chế để nhân dân có quyền giám sát hoạt động của Đảng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói, Đảng ta đưa ra khá đầy đủ các cơ chế, chỉ có ở chỗ nào đó, đâu đó chưa làm tốt. Tôi hy vọng chúng ta sẽ quán triệt hơn nữa sau Đại hội này, quán triệt các cương lĩnh, đường lối của Đảng, để cơ chế giám sát này được tốt hơn.

PV: Về nội dung các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội Đảng, bên cạnh việc cần phải phản bác những ý kiến đó, có ý kiến cho rằng chúng ta phải công khai, minh bạch hơn nữa; kịp thời đưa thông tin chính thống nhằm đẩy lùi những loại thông tin như vậy. Ý kiến của đồng chí về việc này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Bắc Son: Chúng ta thấy, không chỉ ở kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ đại hội và các hoạt động chính trị lớn của nước ta, bên cạnh việc hưởng ứng của nhân dân, của cả nước hướng về những ngày lễ, những ngày kỷ niệm lớn, chúng ta không tránh khỏi những hoạt động gia tăng chống phá của các thế lực thù địch. Sự kiện Đại hội Đảng là một sự kiện rất quan trọng. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số hoạt động sai trái trên môi trường mạng internet cũng như trong đời sống xã hội, kích động chia rẽ nội bộ của chúng ta, góp phần thực hiện ý đồ phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Vừa qua, các cơ quan thông tấn, báo chí của chúng ta đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái, góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân chống lại các luận điệu sai trái đó.

Trước đây, chúng ta thấy rằng các thế lực thù địch đã đưa nội dung xuyên tạc lên các trang web độc hại và những nội dung này cũng dẫn tới ảnh hưởng nhất định. Nhưng sau đó, chúng ta tuyên truyền bằng những bài báo, bản tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta đã đập tan những ý đồ đó.

Hiện nay, các hoạt động chống phá đó đã chuyển sang những website khác, có thể có những phương thức mới. Nhưng tôi tin rằng sau đó, người dân sẽ nhận biết đúng sai và không truy cập vào những trang này. Vì vậy, tôi đề nghị báo chí chúng ta cần góp phần mạnh mẽ hơn nữa, tuyên truyền các đường lối của Đảng, có những lập luận đấu tranh chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước phải thực hiện tốt quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhất những thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và hoạt động chính trị tại các địa phương. Qua đó góp phần kịp thời cung cấp thông tin chính thống để đẩy lùi các thông tin tiêu cực, xuyên tạc, bịa đặt./.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Thu Hà/dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top