Nhà báo Cổng TTĐT Chính phủ phải là chuyên gia trên các lĩnh vực

Thứ ba, 25/10/2011 12:03

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam : Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phải là hạt nhân, bám sát và nắm rõ sự chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ để từ đó thông tin định hướng đúng đắn cho dư luận. Nhà báo tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phải là chuyên gia trên các lĩnh vực.

img

Chiều 24/10/2011, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam đã tới thăm và làm việc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các nhà báo đang công tác tại VPCP. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP.

Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP một số nét chính trong hoạt động của đơn vị từ khi được Thủ tướng Chính phủ nhấn nút hòa mạng Internet (tháng 1/2006) đến nay.

Với các tiêu chí: chủ động, kịp thời, chính xác, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin có tính định hướng cao, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã làm tốt công tác thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin  của doanh nghiệp và nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Chỉ từ đầu năm 2011 đến nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận hơn 3.500 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp gửi tới Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Qua xử lý theo quy định, hơn 600 đơn thư trong số này được gửi đến các  cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Với kết quả đạt được trong  nhiệm vụ này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã góp phần vào việc giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, tăng sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vào sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chức năng là trung tâm dữ liệu điện tử của Chính phủ, từ khi hòa mạng Internet đến nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã cung cấp hơn 41.800 văn bản với hơn 4 triệu trang tài liệu, cùng hàng chục nghìn tin, bài, sản phẩm thông tin đa phương tiện; đăng gần 300 dự thảo văn bản luật, nghị định để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương công khai, minh bạch đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong hơn 1 năm qua, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã nỗ lực thực hiện việc nâng cấp công nghệ và cấu trúc thông tin, triển khai nhiệm vụ làm đầu mối kết nối với các Trang/ Cổng Thông tin điện tử của một số Bộ, địa phương  bước đầu hình thành mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ…

Cùng với việc nâng cấp, phát huy hiệu quả Chương trình Việt Nam Online, phiên bản trên điện thoại di động, (Mgov.vn),  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đang nghiên cứu, phát triển thêm các kênh,  sản phẩm truyền thông mới như IPTV, Mobile TV, Video, Audio conference… Nâng cấp, đưa vào quản lý và vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ với gần 3.000 hòm thư công vụ.

Nhấn mạnh  vai trò của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong thời đại của công nghệ thông tin và truyền thông , Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được với vai trò là kênh thông tin chính thống của Chính phủ, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phải là hạt nhân, bám sát và nắm rõ được sự chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ để từ đó có thông tin định hướng dư luận. Nhà báo tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phải là chuyên gia trên các lĩnh vực, Bộ trưởng yêu cầu.

Bên cạnh đó,  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục triển khai làm tốt các chức năng, nhiệm vụ khác là trung tâm dữ liệu điện tử của Chính phủ  và đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

“Đây là công việc khó. Do đó trước hết phải có cái nhìn tổng thể, phải triển khai có hiệu quả từ những bước đầu tiên. Phải chuẩn bị đội ngũ nhân sự gồm các chuyên gia về công nghệ thông tin, về Chính phủ điện tử ”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng phải là đơn vị đi tiên phong về công nghệ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật;  nghiên cứu phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng để phát triển ổn định, bền vững,

Bộ trưởng đề nghị, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị để thực hiện  những mục tiêu đã đề ra.

“Muốn triển khai những công việc mới, có tính chất đột phá phải rất quyết tâm, đồng thuận, đồng lòng trong từng cán bộ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo vừa sâu sắc vừa cụ thể của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Tổng Biên tập Phạm Việt Dũng cho biết, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện, không ngừng phấn đấu, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top