Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội

Thứ ba, 14/04/2020 09:34

Sau Đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Hướng dẫn số 03 một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự
 
Đối với việc ứng cử, đề cử ở Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trở lên, hướng dẫn nêu rõ: Đại biểu chính thức ở Đại hội đại biểu nếu ứng cử để Đại hội xem xét bầu vào cấp uỷ thì làm đơn ứng cử nộp đoàn chủ tịch Đại hội.
 
Đảng viên chính thức không phải là đại biểu Đại hội nếu ứng cử để Đại hội xem xét bầu vào cấp uỷ thì nộp hồ sơ ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp uỷ triệu tập Đại hội chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
 
20020414-l12.jpg
 
 

Tại đại hội, nếu việc ứng cử, đề cử được tổ chức tại các đoàn đại biểu thì trưởng đoàn đại biểu tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử (không lấy danh nghĩa đoàn đại biểu đề cử; không biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử tại đoàn) nộp đoàn chủ tịch Đại hội (hội nghị).Về thủ tục, hồ sơ đề cử, theo hướng dẫn, đại biểu chính thức của Đại hội nếu đề cử đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của Đại hội để Đại hội xem xét bầu vào cấp uỷ thì chuẩn bị hồ sơ đề cử, nộp đoàn chủ tịch đại hội.
 
Về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ tại Đại hội, theo hướng dẫn, người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau Đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.
 
Hướng dẫn nêu rõ về việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử. Cụ thể, đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại Đại hội và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất cho rút khỏi danh sách bầu cử những trường hợp vi phạm Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu hoặc giơ tay.
 
Trường hợp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập Đại hội (hội nghị) đề cử, do đại biểu Đại hội đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư 30% so với số lượng cần bầu thì đoàn chủ tịch đề xuất với Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.
 
Trường hợp danh sách gồm nhân sự do cấp uỷ triệu tập Đại hội đề cử, do đại biểu Đại hội đề cử và người ứng cử nhiều hơn 30% so với số lượng cần bầu thì tiến hành các thủ tục lấy phiếu xin ý kiến Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử tại Đại hội (hội nghị).
 
Trường hợp nào không triệu tập dự Đại hội
 
Về việc bầu đủ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, hướng dẫn nêu rõ: Đại hội Đảng bộ cấp dưới phải bầu đủ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; không được bầu quá số lượng quy định. Trường hợp bầu, phiếu phải được đa số đại biểu biểu quyết tán thành và báo cáo với cấp ủy cấp trên.
 
Những trường hợp không triệu tập dự Đại hội gồm: những đảng viên ở Đại hội đảng viên, những cấp uỷ viên và những đại biểu ở đại hội đại biểu mà trước thời điểm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.
 
Những cấp uỷ viên cấp triệu tập Đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc Đại hội; hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc Đại hội./.
Theo VOV.VN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top