Nghiên cứu khoa học cần đáp ứng nhu cầu của thị trường và thực tiễn cuộc sống

Thứ ba, 15/07/2014 08:36

Ngày 14/7/2014, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Bộ, hoạt động nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Viện có 60 biên chế, trong đó có 1 giáo sư, 1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ khoa  học, 4 tiến sĩ, 18 thạc sĩ.

Theo Viện trưởng Lê Xuân Lan cho biết trong năm 2014, Viện đã thực hiện và triển khai Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020; Chiến lược phát triển thông tin đến 2020; Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông đối với các vùng biên giới biển, vùng biển đảo Việt Nam; Đề án cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn  2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Viện đã triển khai thực hiện 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Lãnh đạo Bộ giao và các đơn vị khác trong Bộ đặt hàng. Trong đó, có một số nhiệm vụ mà theo đại diện Vụ Khoa học công nghệ là rất khó như: Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ truyền hình OTT tại Việt Nam do Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử và Vụ Khoa học công nghệ đặt hàng; Nghiên cứu đề xuất các cơ sở để xác định giá khởi điểm đấu giá băng tần 2300-2400 MHz và 2500-2690 MHz do Cục Tần số vô tuyến điện đặt hàng.

Về công tác kế hoạch đầu tư, xây dựng, Viện đã thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm công nghệ cao về công nghệ thông tin và truyền thông” của Bộ Thông tin và Truyền thông tại khu Công nghệ cao Hoà Lạc theo đúng tiến độ triển khai và cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1. Hiện tại, Viện cũng đang khẩn trương chuyển trụ sở làm việc từ Toà nhà Cục Tần số (115 Trần Duy Hưng, Hà Nội) lên khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những thành tích Viện đã đạt được trong thời gian qua và trong 6 tháng đầu năm 2014. Đặc biệt, Viện đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Đề án Tái cơ cấu tập đoàn VNPT ngay từ những ngày đầu tiên. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đề tài nghiên cứu khoa học do Viện thực hiện cần tập trung vào những vấn đề thị trường và xã hội đang cần. Các đề tài không kết thúc sau khi thanh toán xong mà cần tiến hành đánh giá các đề án, chương trình đã được thực hiện từ năm trước nhằm nâng cao trình độ và chất lượng nghiên cứu. Cần chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý như: VNPT, VMS, VTC để các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện được ứng dụng vào hoạt động  sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng cũng động viên Viện vượt qua những khó khăn về cơ sở hạ tầng trong việc di dời địa điểm từ Hà Nội lên Láng Hoà Lạc.
 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top