Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Thứ ba, 31/08/2021 15:27

Chiều ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo tỉnh).

20210831-l11.jpg

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Dự buổi nghiệm thu có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phan Nhật Thanh, Tổ phó Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương; đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kết quả điều tra sẽ được phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hải Dương cũng là một trong những địa phương hoàn thành thu thập thông tin sớm và công tác nghiệm thu đúng thời gian quy định. Sau buổi nghiệm thu, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành các nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch.

20210831-l12.jpg

Ông Hoàng Quốc Huy báo cáo kết quả tại buổi nghiệm thu điểm cầu Hải Dương

Báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ông Hoàng Quốc Huy, Thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Quản trị hệ thống, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát chặt chẽ logic, chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp. Công tác kiểm tra, rà soát phiếu trước khi nghiệm thu được thực hiện tập trung, nghiêm túc, chặt chẽ; phiếu thu thập thông tin được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Tổng số 398 đơn vị hành chính đã hoàn thành việc điền phiếu, cập nhật thông tin theo đúng hướng dẫn, quy định. Đã nghiệm thu được 398 Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hải Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, tỉnh Hải Dương là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

20210831-l14.jpg

Quang cảnh buổi nghiệm thu tại điểm cầu Bộ Nội vụ


Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu dựa trên kết quả kiểm tra chọn mẫu phiếu có hồ sơ kiểm chứng và bổ sung mẫu phiếu không có hồ sơ kiểm chứng. Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, tuy nhiên, một số phiếu có lỗi nhỏ cần chỉnh sửa, bổ sung. Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương rà soát, chỉnh sửa lại các phiếu chưa đạt yêu cầu, hoàn thiện và gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, tỉnh Hải Dương là đơn vị triển khai quyết liệt, ngoài các hướng dẫn của Trung ương thì Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng ban hành chỉ thị để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tích cực với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; chất lượng phiếu điều tra được đảm bảo và đã đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Hải Dương đạt yêu cầu 100%.
 
20210831-l10.jpg
 
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu

hát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phan Nhật Thanh cho biết, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch COVID-19, cũng là lần đầu tiên ngành Nội vụ tổ chức cuộc điều tra cơ sở hành chính … Nhìn chung, cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, ông Phan Nhật Thanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ thường xuyên của Tổ Thường trực Trung ương và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu trong buổi nghiệm thu để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất./.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top