Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

Thứ ba, 14/09/2021 16:02

Chiều ngày 13/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức trực tuyến.

1ab6db955246a418fd57.jpg

Điểm cầu tại trụ sở Bộ Nội vụ

Dự buổi nghiệm thu có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hiển, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ phó Tổ trường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

4bb6e4a36d709b2ec261.jpg

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực

Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Theo báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ đạo tỉnh), tính đến ngày 29/4/2021 đã có 471 cơ sở hành chính của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành việc khai phiếu điều tra điện tử đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, qua tiến hành các bước điều tra, thu thập hồ sơ kiểm chứng, tính đến ngày 16/8/2021, giám sát viên cấp huyện, cấp tỉnh đã nghiệm thu và phê duyệt hoàn thiện 468/468 phiếu của các cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (giảm 03 đơn vị do 01 đơn vị trực thuộc bộ, ngành Trung ương khai, 02 cơ sở là đơn phụ thuộc, đã được đề nghị xóa khỏi danh sách nền). Việc phê duyệt phiếu đảm bảo khách quan, đầy đủ hồ sơ đối chiếu, kiểm chứng, xác minh số liệu.

Về công tác nghiệm thu, đến ngày 23/8/2021 tỉnh đã hoàn thành công tác nghiệm thu 468 phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 tương ứng với 468 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng, bao gồm (sở, ngành: 54 phiếu, thành phố Thái Nguyên: 58 phiếu, thành phố Sông Công: 36 phiếu, thị xã Phổ Yên: 45 phiếu, huyện Phú Bình: 47 phiếu, huyện Đại Từ: 57 phiếu, huyện Đồng Hỷ: 42 phiếu, huyện Phú Lương: 42 phiếu, huyện Định Hóa: 47 phiếu, huyện Võ Nhai: 40 phiếu).

7-1-.png

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hiển khẳng định, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát chặt chẽ logic, chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp. Công tác kiểm tra, rà soát phiếu trước khi nghiệm thu được thực hiện tập trung, nghiêm túc, chặt chẽ; Phiếu thu thập thông tin được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

4d92ac8a2559d3078a48.jpg

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ (bên trái) Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân cho biết, Thái Nguyên là một trong những tỉnh hoàn thành vượt kế hoạch việc thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương để tổ chức tập huấn, hướng dẫn thu thập thông tin, rà soát, kiểm tra phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thông qua kết quả nghiệm thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính nhận định chất lượng thu thập thông tin của tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả tốt./.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top