Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Hưng Yên

Thứ sáu, 08/10/2021 11:05

Chiều ngày 07/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bằng hình thức trực tuyến. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

1-11-.png

Điểm cầu tại Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Dự buổi nghiệm thu có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 2021 tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh); Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thiện việc rà soát, làm sạch phiếu điều tra cơ sở hành chính (theo Quyết định số 938/QĐ-BNV ngày 20/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy trình nghiệm thu cấp Trung ương) đối với 466 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thông qua đầu mối là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố. 

4-2-.png

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy chủ trì buổi nghiệm thu tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Hưng Yên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên đã triển khai có hiệu quả cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh với 95,24% số phiếu điều tra đủ điều kiện nghiệm thu, đạt chất lượng tốt. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện số phiếu thu thập thông tin chưa đạt yêu cầu, gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương đúng theo thời gian quy định./.

 

Hoài Nga/tcnn.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top