Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 03/12/2021 09:54

Chiều ngày 01/12/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

2-15-.png

Điểm cầu Bộ Nội vụ

Tham dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Phú Nguyện, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng, đến nay, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với 07 Ban Chỉ đạo các quận, huyện và giám sát viên cấp thành phố đã được Sở Nội vụ hoàn thành, cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ, tương ứng với tổng số 283 phiếu điều tra/283 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng đã triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố theo Phương án điều tra cơ bản đạt yêu cầu; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của thành phố Đà Nẵng đạt yêu cầu nghiệm thu.

qc-4-.jpg

Điểm cầu Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cần lưu ý, rà soát lại số lao động thuộc biên chế hành chính đảm bảo khớp đúng; thông tin tài sản và thông tin hoạt động của một số đơn vị, chỉ tiêu chi phí hao mòn chưa chính xác; các đơn vị phụ thuộc xác định chưa chắc chắn, còn sửa lại nhiều lần; một số đơn vị chưa cung cấp tài liệu kiểm chứng. Đề nghị Ban Chỉ đạo Thành phố lập danh sách những đơn vị không thực hiện phối hợp trong cuộc điều tra để rút kinh nghiệm cho những lần điều tra sau./.

 

Gia Hưng/tcnn.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top