Nghệ An triển khai chương trình công tác Thông tin và Truyền thông quý II/2014

Thứ năm, 27/03/2014 10:50

Sáng 26/03/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác Thông tin và Truyền thông quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2014. Đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị tại các điểm cầu.

img

Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm, Sở TT&TT đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng. Cụ thể, hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục phát triển theo đúng định hướng. Sở đã phối hợp chỉ đạo tốt công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng của Bộ TT&TT và của tỉnh. Công tác quản lý xuất bản, in và phát hành được chấn chỉnh. Công tác phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT được đầu tư và phát triển theo đúng định hướng và quy hoạch.

Tổng doanh thu Bưu chính, Viễn thông và CNTT quý I năm 2014 ước thực hiện được 971,8 tỷ đồng, đạt 30,95% kế hoạch; Thuê bao điện thoại luỹ kế đến cuối tháng 3 ước đạt 40.532.154 thuê bao, ước đạt mật độ 154,5 thuê bao/100 dân; Internet ADSL, FTTH và Internet không dây tăng trưởng 3 tháng đầu năm ước đạt 1.433 thuê bao, nâng tổng số thuê bao Internet quy đổi lên 811.928 thuê bao, đạt mật độ 27,7 thuê bao Internet quy đổi/100 dân...

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT chưa đồng đều trong các cơ quan nhà nước và việc ứng dụng trong các doanh nghiệp còn hạn chế; Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT còn quá ít; Việc thực hiện một cửa điện tử hiệu quả chưa cao; Vấn đề tăng biên chế cho các Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện chưa giải quyết được; Đội ngũ cán bộ của các phòng văn hóa thông tin các huyện còn hạn chế trong việc quản lý nhà nước chuyên ngành...

Trong quý 2, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông; Xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án như: Hoàn thiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh đến năm 2020, triển khai nội dung về hợp tác chiến lược phát triển CNTT giữa tỉnh Nghệ An với Tập đoàn FPT, triển khai thực hiện dự án "Công viên CNTT"; Tăng cường các nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành đề xuất các nội dung: Sở cần tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách Cổng thông tin điện tử ở các huyện để Cổng thông tin điện tử các huyện hoạt động hiệu quả; Vấn đề quản lý hoạt động game online trên địa bàn; Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở; Vấn đề biên chế cho các đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành, thị; Cung cấp dịch vụ đường truyền Internet; Phát triển mạng lưới di động, hoạt động bưu điện văn hóa xã còn nhiều bất cập; Vấn đề phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí...

Đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Báo Nghệ An đã trả lời cụ thể các kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành, thị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng của Sở phối hợp với các địa phương tiếp tục bám sát quy hoạch và các đề án, dự án đã được phê duyệt để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra. Đặc biệt trước mắt cần quan tâm hoàn thiện 2 đề án Xây dựng tỉnh Nghệ An thành trung tâm CNTT - TT của vùng Bắc Trung Bộ và Xây dựng Chính quyền Nghệ An điện tử; Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Các huyện, thành, thị cần tham mưu thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tại các địa phương; Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và xây dựng dự toán kinh phí cho các cổng hoạt động; Đảm bảo có 80% UBND các huyện ứng dụng CNTT hiện đại tại bộ phận một cửa; Tổ chức triển khai một số mô hình thí điểm một cửa liên thông đến cấp xã; Cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ, phối hợp thực hiện tốt các nội dung về hoạt động Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn; Cử người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí...

Đồng thời, Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí lãnh đạo được giao phụ trách các cụm có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cán bộ được phân công theo dõi tham mưu tổ chức họp Cụm; Cử lãnh đạo UBND huyện Yên Thành phụ trách cụm 1, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương phụ trách cụm 2 và lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu phụ trách cụm 3; Hoàn thành báo cáo kết quả triển khai đề án năm 2014 trước ngày 30/10/2014.
 

 

Sở TT&TT Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top