Nghệ An tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện

Thứ ba, 20/08/2013 09:29

Vừa qua tại Thành phố Vinh - Nghệ An, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp bàn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Đài Truyền thanh Truyền hình huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cùng lãnh đạo UBND và lãnh đạo các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành, thị.

img

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã báo cáo tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Thực hiện Thông tư số 17/2010 của Liên Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc UBND cấp huyện, đến đầu năm 2012 (01/01/2012), UBND tỉnh đã hoàn thành việc chuyển giao các Đài Truyền thanh - Truyền hình về UBND huyện, thành, thị quản lý theo Quyết định số 2456/QĐ - UBND.VX ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh.
 
img
 
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An phát biểu ý kiến

Sau gần 2 năm thực hiện việc chuyển giao, tình hình hoạt động của các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện vẫn duy trì ổn định. Đến nay, tổng số lao động của các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là 166 biên chế và 105 hợp đồng. Theo Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh, mỗi đài huyện có 8 biên chế (trừ Đài Cửa Lò, Đô Lương, Quế Phong 9 biên chế, Thành phố Vinh 11 biên chế).

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ được các Đài và UBND các huyện quan tâm thường xuyên. Nội dung chương trình của các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện ngày càng phong phú, phản ánh toàn diện hoạt động sự kiện chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Thời lượng chương trình tăng lên, diện phủ sóng được mở rộng đáng kể, nhất là từ khi sóng phát thanh, truyền hình phát qua vệ tinh Vinasat - 1.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chuyển giao, hoạt động của Đài huyện gặp một số khó khăn tồn tại cần được quan tâm, tìm cách tháo gỡ như: Số lượng biên chế làm việc tại các Đài chưa đáp ứng được nhu cầu của việc sản xuất chương trình; tình trạng cơ sở vật chất tại các Đài huyện đã bị xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến việc tiếp sóng khó khăn và công suất phát sóng giảm; nguồn kinh phí eo hẹp nên không đáp ứng được việc chi trả tiền lương và nâng cấp hệ thống máy móc kỹ thuật, cơ sở vật chất của đài huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị quản lý Nhà nước cấp tỉnh và các địa phương trình bày vướng mắc trong việc bố trí, sắp xếp bộ máy cán bộ, qua đó đề nghị UBND tỉnh xác định lại số lượng biên chế cho Đài huyện, với số lượng 8 biên chế như hiện nay là không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đồng thời cần có quy định cụ thể số lượng biên chế về phóng viên, kỹ thuật viên, hợp đồng ở một số Đài. Tỉnh cần bố trí kinh phí hỗ trợ để Đài huyện chi trả tiền lương cho nhân viên hợp đồng và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các đài huyện… bởi nguồn thu của các đài huyện hạn chế.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh ghi nhận những kết quả mà các Đài huyện đạt được sau gần 2 năm thực hiện việc chuyển giao. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu 13 huyện chưa ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài thì chậm nhất đầu tháng 9/2013 phải ban hành quy định này.

Đặc biệt, Đài huyện cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình, nâng cao chất lượng tin bài, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn; cần rà soát số lượng cán bộ hợp đồng đã được chuyển giao để có hướng giải quyết phù hợp…

UBND huyện và Đài huyện không được hợp đồng thêm cán bộ trong lúc chờ tỉnh xử lí các vấn đề liên quan đến số lượng biên chế, cán bộ hợp đồng của Đài huyện. UBND huyện cần chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên môn hợp lí. Đồng thời, UBND huyện cần có sự khuyến khích để Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có nhiều thông tin phản ánh đa chiều.

UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường quản lý Nhà nước đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời phát hiện các vấn đề còn tồn tại để tham mưu UBND tỉnh các biện pháp giải quyết. Ngay sau cuộc họp này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xem xét lại việc giao chỉ tiêu biên chế cho các Đài sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Sở Tài chính hướng dẫn chế độ chính sách cho các Đài huyện chi trả lương hợp đồng. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giúp các Đài huyện về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; tăng số lượng tin, bài của Đài huyện phát sóng lên Đài tỉnh.

 
Sở TT&TT Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top