Nghệ An thông qua phương án sắp xếp các cơ quan báo chí

Thứ tư, 25/03/2020 08:55

Sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí; xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh thực sự là nòng cốt trong việc cung cấp thông tin, có vai trò định hướng dư luận xã hội và đảm bảo nhiệm vụ thông tin của tỉnh.

20200325-m02.jpg
 
Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
 
Chiều 24/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2020 để nghe và cho ý kiến một số nội dung, đề án, dự thảo Nghị quyết quan trọng.
 
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 7 cơ quan báo chí: Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, Tạp chí Văn hóa, Tạp chí Sông Lam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 
Theo dự thảo Đề án của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025 thì 3 cơ quan báo chí thuộc diện giữ nguyên, không phải sắp xếp: Bao gồm: Báo Nghệ An (thuộc Tỉnh ủy); Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (thuộc UBND tỉnh); Tạp chí Sông Lam (thuộc Hội Liên hiệp VHNT tỉnh).
 
 Việc tiến hành xây dựng Đề án hoạt động theo quy định của Luật Báo chí 2016 và Quyết định 362, gắn với tiếp nhận nhân sự từ các cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp khi có quyết định sáp nhập của cơ quan có thẩm quyền. Cùng đó, xây dựng lộ trình tự chủ về tài chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
 
Đối với 4 cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp: Báo Công an Nghệ An, thực hiện theo Quyết định 362. Cụ thể: “Bộ Công an hoàn thành sắp xếp Báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020”. Công an Nghệ An báo cáo Bộ Công an để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an.
 
Đề án nêu giải pháp: Giải thể Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Nghệ An thuộc Sở Khoa học và Công Nghệ. Trình Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép hoạt động báo chí trước 30/6/2020. Chuyển thành Đặc San thuộc Sở Khoa học và Công Nghệ, do Trung tâm Khoa học Công Nghệ và Tin học – thuộc Sở tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ xuất bản;
 
Giải thể Báo Lao động Nghệ An thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Trình Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và sáp nhập vào Báo Nghệ An để tiếp tục hoạt động;
 
Giải thể Tạp chí Văn hóa Nghệ An thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Trình Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và sáp nhập vào Tạp chí Sông Lam để tiếp tục hoạt động.
 
Kết luận nội dung này Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí; nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về thông tin của nhân dân.
 
Thống nhất phương án sắp xếp theo đề án đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị, sau sắp xếp, tiến hành xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh thực sự là nòng cốt trong việc cung cấp thông tin, có vai trò định hướng dư luận xã hội và đảm bảo nhiệm vụ thông tin của tỉnh.
 
Thống nhất thông qua nhiều đề án, nội dung
 
Tại phiên họp chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất về triển khai dự án Đền thờ liệt sỹ tỉnh Nghệ An tại khu vực núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh.  
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động TB&XH tiếp thu các ý kiến góp ý; rà soát lại nguồn lực, quy mô đầu tư, hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp tới... Đối với Sở KH&ĐT tham mưu nguồn vốn, thủ tục đầu tư để sớm triển khai dự án.
 
Cũng trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh thống nhất ban hành Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông về dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Cuộc họp cũng thông qua Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
UBND tỉnh cũng thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thanh Lê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top