Nghệ An sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ năm, 11/07/2013 09:05

Sáng ngày 8/7/2013, Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT và các đồng chí trong ban Lãnh đạo. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành, thị thuộc tỉnh Nghệ An (thông qua cầu truyền hình trực tuyến).

img

Toàn cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2013, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản; xây dựng các kế hoạch, đề án, thẩm định viễn thông công ích.

Cụ thể, về công tác quản lý báo chí, xuất bản: thẩm định 11 hồ sơ cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015; 02 hồ sơ đặt cơ quan đại diện hoạt động tại Nghệ An; thẩm định, cấp 77 giấy phép các loại về xuất bản, kiểm tra lưu chiểu, nhận xét 95 xuất bản phẩm lưu chiểu; thường xuyên kiểm tra các trang thông tin điện tử tổng hợp có địa chỉ tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT tỉnh còn tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông theo đúng quy định, phù hợp với các đề án, quy hoạch đã phê duyệt; tham mưu ban hành “Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và tổ chức công bố, triển khai thực hiện, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành “Quy hoạch điều chỉnh phát triển bưu chính viễn thông đến năm 2020”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Nghệ An cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thônng xếp đứng thứ 5/63 tỉnh thành cả nước, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) đạt thứ 3 cả nước. Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai của ngành được đẩy mạnh.

Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông và CNTT 6 tháng đầu năm ước đạt 1.938,25 tỷ đồng, đạt 49,48% kế hoạch; các doanh thu khác đạt 166,15 tỷ đồng, đạt 49,82% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc tham mưu xây dựng kế hoạch của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp còn lúng túng, chưa kịp thời; việc tổ chức thanh tra thuê bao di động trả trước còn chậm so với các địa phương khác; công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản còn một số hạn chế…

Trong 6 tháng cuối năm, Sở TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp TT&TT phấn đấu đạt các chỉ tiêu: doanh thu cả năm 2013 đạt 4.275,5 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2012; mật độ thuê bao đạt 171 thuê bao/100 dân; 100% số cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi tài liệu, công việc…

Tại hội nghị, đại diện các huyện tại các điểm cầu tập trung kiến nghị vào việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phát triển thêm các trạm BTS trên địa bàn các huyện; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại địa phương; xây dựng và phân bổ hợp lý nguồn kinh phí cho các Cổng TTĐT cấp 2; phát triển mạng viễn thông tại các xã còn lõm sóng như Bắc Lý, Bảo Thắng của huyện Kỳ Sơn; đề nghị tăng biên chế cho các đài truyền thanh truyền hình huyện, thành, thị và đài truyền thanh cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT ghi nhận những kết quả quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT của các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường triển khai công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; tham mưu xây dựng các văn bản QPPL; xây dựng kế hoạch triển khai các quy hoạch, đề án, dự án. Các huyện tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm công tác tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống thư công vụ; nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và phần mềm M-Office; đầu tư các thiết bị, tăng cường tham gia hệ thống giao ban điện tử trực tuyến; các phòng văn hóa - thông tin báo cáo tình hình thực tế về tình hình bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác khảo sát hiện trạng viễn thông công ích để Bộ TT&TT kịp thời đưa vào triển khai trong giai đoạn II; rà soát chỉ tiêu về nông thôn mới, tập hợp báo cáo để Sở TT&TT có phương án chỉ đạo, định hướng doanh nghiệp tập trung các chiến lược phát triển tại các địa phương; tăng cường hoạt động tại các điểm văn hóa xã….Trong thời gian tới, các huyện cần tăng cường sự phối hợp với Sở TT&TT trong việc thanh tra hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet; cơ sở bán sim thuê bao di động trả trước trên địa bàn các huyện…

 

Sở TT&TT Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top