Nghệ An: Phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" trực tuyến

Thứ hai, 14/03/2016 09:16

Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về những quy định của pháp luật trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, ngày 9/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An.

img
Việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An tại địa chỉ: timhieuvebaucu.nghean.gov.vn là hình thức tuyên truyền mới mẻ, đơn giản, dễ hiểu, được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân. 
 
Ngoài ra, cuộc thi còn nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp; Nêu cao ý thức, trách nhiệm của công dân, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
 
Nội dung thi gồm: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
Đối tượng dự thi là toàn thể công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An đủ 15 tuổi trở lên; Trừ thành viên Ban tổ chức, Tổ giúp việc, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định đề thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm. 
 
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An, diễn ra trong 3 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 1 lần. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 11/4/2016 đến ngày 02/5/2016. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết và trao giải vào tháng 5/2016.
 
Để tổ chức thành công cuộc thi này, UBND tỉnh giao Sở TT&TT – cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi, Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi và Tổ thư ký giúp việc cuộc thi; Xây dựng chuyên mục “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" trên Cổng TTĐT của tỉnh để công dân truy cập vào làm bài thi đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Xây dựng phần mềm thi trực tuyến trên mạng, nhập dữ liệu câu hỏi, đáp án cuộc thi vào phần mềm; Đăng tải đường dây nóng, giải đáp thắc mắc về cuộc thi; Xây dựng, in ấn băng rôn để tuyên truyền về cuộc thi; Tổng hợp kết quả của mỗi tuần thi và đăng tải kết quả cuộc thi hàng tuần lên Cổng TTĐT; Theo dõi, đôn đốc việc tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh…
 
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng 100 câu hỏi và đáp án cuộc thi. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND các huyện, xã tích cực tuyên truyền tham gia cuộc thi; Phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến cuộc thi.
 
Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh bố trí thời lượng đưa tin về các hoạt động cuộc thi, phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động và đăng tải một số nội dung liên quan đến cuộc thi; Xây dựng phóng sự tuyên truyền về cuộc thi; Phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến cuộc thi.
 
UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối các doanh nghiệp Nghệ An, UBMTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi đảm bảo số lượng và chất lượng./.
Nguyễn Thị Xuân Hồng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top