Nghệ An: Công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2015 – 2020

Thứ hai, 12/10/2015 09:21

Chiều ngày 8/10/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025. Các đồng chí: Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đại tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Thăng – Giám đốc Trung tâm tư vấn TT&TT, Viện chiến lược TT&TT; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; đại diện các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp truyền hình cáp hoạt động trên địa bàn.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025 đã thể hiện đầy đủ và toàn diện những quy định, hướng dẫn liên quan đến quản lý, xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông từ thể chế cho đến các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, là căn cứ pháp lý để phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Quy hoạch góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý về cấp phép xây dựng, cấp phép thi công, xử lý các tình huống kỹ thuật trong việc xây dựng và quản lý sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên quỹ đất, bảo đảm cảnh quan môi trường đô thị và an toàn cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT đánh giá việc tổ chức thực hiện Quy hoạch là một nhiệm vụ nặng nề và mới mẻ, yêu cầu có tính phối hợp, tính đồng bộ cao giữa các doanh nghiệp viễn thông và các cấp, các ngành. Việc tổ chức thực hiện Quy hoạch đòi hỏi cần phải có đổi mới nhận thức sâu sắc và trách nhiệm cao từ doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Việc phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2025 đã tạo bước phát triển mới trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành Viễn thông, mở ra giai đoạn mới trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiện đại, bền vững và hiệu quả.
 
img
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa và ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT bàn giao tài liệu cho các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, viễn thông là ngành kinh tế - kỹ thuật – dịch vụ có tính đặc thù và phát triển nhanh, đặc biệt trong giai đoạn 10 năm từ 2005 – 2014, ngành viễn thông trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mang tính đột phá, đóng vai trò động lực phát triển cho kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Quy hoạch được phê duyệt thể hiện vai trò, trách nhiệm của công tác quản lý nhà nước đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT chủ trì, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy hoạch. Trước mắt, cần khẩn trương trình UBND tỉnh Kế hoạch và các văn bản để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung Quy hoạch. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT và các địa phương trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Quy hoạch, đặc biệt lưu ý thực hiện nhanh, đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng, cấp phép thi công cho các doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông. UBND các huyện, thành, thị quán triệt sâu sắc các nội dung của Quy hoạch, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Quy hoạch này, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tổ chức triển khai xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh tuân thủ và khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quy hoạch. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cần phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo để thực hiện tốt nội dung Quy hoạch./.
Kim Oanh - Sở TT&TT Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top