Nghệ An: Ban hành quy định về công chức chuyên trách CNTT trên địa bàn

Thứ sáu, 29/04/2016 10:32

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20160429-l1.jpg

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Quy định này quy định về nhiệm vụ, hệ thống công chức chuyên trách CNTT; Quy định về đối tượng, điều kiện được hưởng hỗ trợ, nguyên tắc chi trả, nguồn kinh phí và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này cũng đã quy định rõ tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên trách CNTT. Đó là ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chung được quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ phải đáp ứng được 5 yêu cầu.
 
Thứ nhất: Nắm vững các chủ trương, chính sách, các kế hoạch phát triển CNTT của ngành, tỉnh, quốc gia.
 
Thứ hai: Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT và quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
 
Thứ ba: Xác định rõ mục tiêu, đối tượng quản lý; Nắm vững các hệ thống thông tin, các nguyên tắc, cơ chế quản lý liên quan.
 
Thứ tư: Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên ngành, nghiệp vụ quản lý nhà nước về CNTT do Sở TT&TT tổ chức.
 
Thứ năm: Tổ chức phối hợp hiệu quả với các bộ phận, phòng, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Theo quy định, đối tượng được hưởng hỗ trợ thu nhập là công chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước (bao gồm cả cơ quan công an, quân sự) cấp tỉnh, cấp huyện; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Là công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về công nghệ thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Bên cạnh đó, quy định cũng nêu rõ các trường hợp không được hưởng. Đó là cán bộ đã nghỉ hưu, thôi việc; Miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc được luân chuyển, điều động, biệt phái sang các phòng, ban, bộ phận, hoặc cơ quan khác mà không còn làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT; Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% lương theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương với cán bộ và lực lượng vũ trang; Thời gian đi học tập trung ở trong nước liên tục từ 6 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị đình chỉ và tạm đình chỉ công tác; Thực hiện kiêm nhiệm, bán chuyên trách CNTT; Đang được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù khác khác.
 
Ngoài ra, để được hưởng hỗ trợ thu nhập công chức chuyên trách CNTT phải có văn bằng và các chứng chỉ (nếu có) về chuyên ngành CNTT hoặc tương đương; Quyết định biên chế công chức của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ chuyên trách CNTT tại cơ quan, đơn vị trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định bổ nhiệm vào các vị trí quản lý nhà nước về CNTT của cơ quan chủ quản (đối với công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).
 
Các đối tượng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được hỗ trợ thu nhập  700.000đ/người/tháng.

PQ - Sở TT&TT Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top