Ngày 27 tháng 8 hàng năm là “Ngày Tem Việt Nam”

Thứ sáu, 26/08/2016 16:58

Ngày 26/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1670/QĐ-TTg lấy ngày 27/8 hàng năm là “Ngày Tem Việt Nam”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước 1945, thấy rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của tem bưu chính, mặc dù trong điều kiện và hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cùng lúc phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt..., ngày 27 tháng 8 năm 1946, Quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ký Sắc lệnh số 172 cho phép nha Bưu điện Việt Nam "in và phát hành một thứ tem mới".
 
Bộ tem bưu chính mới được phát hành ngày 02 tháng 9 năm 1946 đúng vào dịp kỷ niệm một năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 02/9 gồm 5 mẫu thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa lịch sử và giá trị tinh thần của bộ tem đầu tiên này, ngày 27 tháng 8 năm 1946 là ngày ra đời dòng tem bưu chính Cách mạng Việt Nam.
 
Trải qua 70 năm, tem bưu chính Cách mạng Việt Nam, ngoài chức năng là phương tiện thanh toán cước phí trên mạng lưới bưu chính, là đối tượng tìm kiếm của người sưu tập tem, còn là công cụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng Tổ quốc, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Tem Việt Nam khẳng định vai trò lịch sử của tem bưu chính cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong quản lý, nghiên cứu, sáng tác, in ấn, phát hành, sử dụng và quảng bá tem bưu chính Việt Nam, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tem bưu chính, thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong các tầng lớp xã hội và tri ân các thế hệ những người làm công tác tem bưu chính Việt Nam qua các thời kỳ./. 
Vũ Kiêm Văn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top