Ngành Tuyên giáo ghi đậm dấu ấn trong nắm bắt dư luận dịp Đại hội Đảng

Thứ tư, 30/12/2020 14:45

Sáng nay (30/12), tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

20201230-l10.jpg
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2020 đầy biến động với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, chưa có tiền lệ, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và cũng là năm đầy ắp các sự kiện chính trị quan trọng. Toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đó là, tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngành Tuyên giáo đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy và dư luận ghi nhận.

“Đây không phải là ta tự khen ta. Phát biểu kết luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra một trong những bài học kinh nghiệm là: Chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội bằng các hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Kịp thời thông tin đầy đủ về kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về việc này, ngành Tuyên giáo đã triển khai thực hiện rất hiệu quả và ghi đậm dấu ấn”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương điểm lại.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phong phú, đa dạng trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Hướng dẫn, tổ chức để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo Văn kiện qua báo chí, qua thư, “thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân”.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, hầu hết các góp ý đều mang tính xây dựng, thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân, đất nước. 

Quá trình chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và công tác nhân sự. Chính vì thế, toàn ngành đã phát huy vai trò là đầu mối phối hợp, tổ chức lực lượng, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Ngành Tuyên giáo đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn xử lý các cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả, thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá, tạo môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông, dư luận xã hội trong sạch, lành mạnh.

"Nhìn lại thời điểm này 5 năm về trước, trên báo chí truyền thông nước ngoài, internet và các mạng xã hội, xuất hiện hàng loạt các trang mạng, fanpage, blog..., đưa tin bài xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nhưng đến nay, tình trạng này đã được đấu tranh, ngăn chặn, xử lý khá hiệu quả, góp phần giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ.

Ngành Tuyên giáo cũng đã đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, đạt hiệu quả thiết thực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Chủ động tham gia có hiệu quả, góp phần tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật.

Sứ mệnh cao cả “đi trước, mở đường”

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 là dịp để nhìn lại trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII, một nhiệm kỳ đầy ắp các sự kiện quan trọng, nhiều biến động, xuất hiện những vấn đề mới nảy sinh chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm xử lý, giải quyết, đặt ra nhiều thách thức cho ngành.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, công tác tuyên giáo đang có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức,... Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Trong thời điểm diễn ra Đại hội, công tác tuyên giáo đã làm tốt nhiệm vụ "đi cùng”, thông tin, phản ánh kịp thời các diễn biến của Đại hội, đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái. Nhưng quan trọng hơn, ngay sau Đại hội, toàn ngành Tuyên giáo cần khẩn trương, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về kết quả của Đại hội.

20201230-12.jpg

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

20201230-l11.jpg

 Toàn cảnh Hội nghị

Chủ động nắm tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng và nhân dân, dự báo và phát hiện kịp thời các vấn đề mới để chỉ đạo, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị quốc tế và tình hình thời sự trong nước, nhất là đối với những vấn đề “nóng”, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo có thay đổi khá nhiều, vì vậy, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay từ đầu năm 2021 cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp. 

Ông nhấn mạnh, mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”.../.

Theo Vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top