Ngành TT&TT Yên Bái triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

Thứ năm, 11/11/2021 08:10

Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND cấp huyện và nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về xây dựng xã hội học tập.

20211111-m02.jpg

Một tiết học sử dụng internet của các em học sinh trường THCS Văn Chấn.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2030 ngành Thông tin và Truyền thông tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa… trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm báo chí, trên các bản tin, tài liệu.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.  Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy học từ xa, dạy học trực tuyến qua mạng internet. Phát triển hạ tầng để ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, tổ chức các khóa học trực tuyến mở, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, hình thành văn hóa số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số, không ai bị bỏ lại phía sau…

Thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 với việc cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông bắt buộc cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng; xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông bảo đảm 100% số thôn có điện có mạng truy nhập băng rộng di động; các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ để sử dụng dịch vụ băng rộng di động; xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông bảo đảm 95% số thôn có điện có mạng truy nhập băng rộng cố định,...

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top