Ngành TT&TT tỉnh Hải Dương tổng kết giai đoạn 2016 – 2020, đề ra giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025

Thứ sáu, 15/01/2021 14:55

Giai đoạn 2016 – 2020, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới bưu chính, viễn thông và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phát triển nhanh chóng. Công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số đã có có sự tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, từ cá nhân đến tổ chức các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị trong bộ máy chính quyền…

TT2.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

 Chiều 14/1, tại thành phố Hải Dương, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kế hoạch phát triển ngành TT&TT giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016 – 2020, ngành TT&TT có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới bưu chính, viễn thông và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phát triển nhanh chóng. CNTT, công nghệ số đã có có sự tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, từ cá nhân đến tổ chức các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị trong bộ máy chính quyền.

Ngành TT&TT cũng đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo chí, là kênh thông tin quan trọng, thiết yếu, đấu tranh phòng chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động. Hoạt động xuất bản, in và phát hành tiếp tục phát triển và đi vào nề nếp, có đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước… TT1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu phát biểu tại hội nghị

 

 Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng ban, đơn vị; tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức đạt 100%. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được hình thành, kết nối cáp quang đến tất cả các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố, phục vụ cho Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến huyện và kết nối với Trung ương. Hiện Sở TT&TT đang xây dựng phương án thuê đường truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã.

Bên cạnh đó, hệ thống “Một cửa điện tử” và Cổng dịch vụ công (DVC) trực tuyến tỉnh Hải Dương đã được đưa vào sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Trên Cổng DVC trực tuyến của tỉnh đang cung cấp 1.930 DVC trực tuyến mức 3 và 4. Đồng thời, đã được kết nối với Cổng DVC Quốc gia và tích hợp các DVC theo lộ trình của Văn phòng Chính phủ; thực hiện việc kết nối với Hệ thống xác thực điện tử Quốc gia và Cổng hỗ trợ thanh toán Quốc gia.

Về lĩnh vực thông tin – báo chí – xuất bản, Sở TT&TT đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật; Thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; quảng bá hình ảnh Hải Dương; Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên tuyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

tt3.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TT&TT” cho các tập thể và cá nhân

 

   Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 16 doanh nghiệp bưu chính hoạt động dưới hình thức chi nhánh, văn phòng đại diện và hợp đồng thương mại nhượng quyền. Từ năm 2017 đến 2020 đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 600.000 bộ hồ sơ. Hải Dương hiện có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định trên địa bàn; 3 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số, vệ tinh và internet; 9 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động với công nghệ 3G, 4G với trên 3.000 trạm thu phát sóng di động (BTS); hơn 300 đại lý internet công cộng… Chất lượng dịch vụ viễn thông phát triển mạnh, tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác giảm đáng kể. Tỉnh Hải Dương trở thành 7 tỉnh đầu tiên trong nhóm II hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất, triển khai các chương trình VTCI, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đầu thu, hỗ trợ truyền hình chuyển đổi số. Hệ thống truyền thanh cơ sở cũng được quan tâm, đầu tư…

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin còn chưa được chú trọng, chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn an ninh thông tin; Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều; Cơ sở hạ tầng của Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh còn nhiều hạn chế; Chỉ số đánh giá về mức độ Chính quyền điện tử đối với UBND cấp huyện và cấp xã còn thấp. Ngoài ra, tình trạng thông tin xấu độc phát tán tràn lan trên mạng trong thời gian gần đây đã trở thành vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội. Các doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ; năng lực cạnh tranh và tiềm lực công nghệ thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao…

tt4.jpg

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hải Dương Nguyễn Cao Thắng trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể

Tại hội nghị này, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch ngành TT&TT giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương sẽ tập trung tham mưu Bộ TT&TT, UBND tỉnh xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách và thể chế phù hợp và tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành dịch vụ. Trong đó đề xuất ban hành chính sách phát triển một số dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, quản lý và bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thị trường. Thực hiện chế độ một cửa, một đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp liên quan đến kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế, kiến tạo môi trường đầu tư, phối hợp quản lý cạnh tranh thị trường viễn thông, chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “thúc đẩy phát triển” để hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông, tận dụng lợi thế về hạ tầng, công nghệ, dịch vụ, nhân lực tiếp tục phát triển các trụ cột về sản xuất thiết bị, đầu tư quốc tế trong lĩnh vực viễn thông. Hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng chính sách, pháp luật theo hướng cụ thể, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch từng thủ tục hành chính đối với từng ngành, từng lĩnh vực; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện và chấp hành pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đánh giá cao kết quả ngành TT&TT đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị, thời gian tới Sở TT&TT tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Dự án, Đề án. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, Sở TT&TT cần khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, xác định thứ tự ưu tiên các dự án thành phần để triển khai có hiệu quả đề án. tt5.jpg

Quang cảnh hội nghị

 

    Đồng thời, hỗ trợ, tạo điền kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động TT&TT đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tập trung chấn chỉnh việc chấp hành các qui định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và phát hành xuất bản phẩm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức, đơn vị sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của hội viên, đạo đức của người làm báo; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực thâm nhập, bám sát thực tiễn cuộc sống và phổ biến những kinh nghiệm hay, những điển hình sản xuất giỏi, công tác tốt; đồng thời kiên quyết lên án, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, nâng cao dân trí, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ TT&TT tặng Bằng khen cho 1 tập thể và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TT&TT” cho 9 cá nhân trong ngành TT&TT tỉnh Hải Dương. Sở TT&TT tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen cho 8 tập thể vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực TT&TT năm 2020.

* Cũng tại hội nghị, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương đã phát động Giải Báo chí tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII với chủ đề năm 2021 “Hải Dương vượt khó – tăng tốc”.

Theo đó, thời gian đăng, phát các tác phẩm dự giải được tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 01/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện). Nơi nhận tác phẩm: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Điện thoại: 0220.3897357; Email: nguyentrongthang@haiduong.gov.vn).

Giải thưởng có 4 nhóm giải tương ứng với 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; gồm: 1 Giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, tương ứng với các mức thưởng: 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 2 triệu đồng.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top