Ngành TT&TT Quảng Trị tổng kết 5 năm hoạt động và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015

Thứ hai, 04/04/2011 09:30

Ngày 1/4/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2011-2015), đồng thời kỷ niệm 5 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị (2006-2011).

img

Đến dự Hội nghị, về phía Bộ Thông tin và Truyền thông, có đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Trung tâm Tần số khu vực 3. Về phía tỉnh Quảng Trị, có đồng chí Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, các phòng Văn hoá và Thông tin cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, ngành Bưu chính, Viễn thông trước đây, nay là ngành Thông tin và Truyền thông đã có những bước đi tắt đón đầu, tiếp cận công nghệ hiện đại, phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giai đoạn tăng tốc phát triển, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc CNH-HĐH đất nước. Hoạt động phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh. Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị từng bước được đầu tư. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước đã tiết kiệm được nhiều thời gian và giảm thiểu được tỷ lệ sử dụng giấy tờ.

Bưu chính, Viễn thông Quảng Trị phát triển cả về số lượng và chất lượng. Mạng lưới viễn thông được phát triển nhanh chóng, rộng khắp, đưa dịch vụ về tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt, nhờ có chính sách viễn thông công ích của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp và các thuê bao vùng khó khăn, nên mạng lưới phát triển nhanh chóng hơn. Hoạt động báo chí - xuất bản có nhiều khởi sắc. Thông tin được phản ánh kịp thời, đúng định hướng. Mặc dù không có nhà xuất bản nhưng hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trên cơ sở các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và định hướng của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Trong giai đoạn 2006 - 2010, mặc dù còn rất non trẻ, ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt công việc, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Các hoạt động của ngành góp phần phục vụ có hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh; phục vụ công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác phục vụ quốc phòng, an ninh. Ghi nhận những thành tích đó, trong 5 năm qua, Sở và ngành nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ, tỉnh và các cấp, các ngành.

Trong 5 năm, Sở đã 2 lần đổi tên, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ mới, trên một lĩnh vực phát triển nhanh về công nghệ và dịch vụ, vừa rất nhạy cảm về chính trị tư tưởng, trong khi lực lượng CBCC của Sở vẫn còn thiếu và chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý so với yêu cầu công việc được giao. Nhiều nội dung công tác được tỉnh và Bộ TT&TT giao rất mới, rất gấp, triển khai trên diện rộng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao trong công tác quản lý. Kinh phí đầu tư của tỉnh cho CNTT còn quá ít so với nhu cầu thực tế và những lợi ích mà nó mang lại. Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT ở một số huyện còn gặp khó khăn, do phân công nhiệm vụ và bố trí nhân lực quản lý về BCVT, CNTT ở các phòng VH-TT còn thiếu và yếu về chuyên môn. Trụ sở của Sở đang còn phải thuê, chật chội cũng ảnh hưởng đến năng suất lao động và sự sáng tạo.

Để đưa ngành phát triển nhanh, mạnh trong 5 năm tới, đặc biệt trong năm 2011, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trên cơ sở cụ thể hoá Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quy hoạch của tỉnh về phát triển TT&TT và các chương trình, kế hoạch công tác của ngành. Tập trung nguồn lực để thúc đẩy phát triển về bưu chính và chuyển phát, viễn thông, Internet, CNTT- TT ở các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nâng cao các chỉ số phát triển về BCVT&CNTT đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí xuất bản. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực từ tỉnh đến cơ sở. Rà soát, bổ sung, hướng dẫn thực hiện hệ thống các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành đã và sẽ được phê duyệt, chú ý các lĩnh vực mới như quy hoạch báo chí, quy hoạch xuất bản, in, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại... Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp BCVT, CNTT phát triển nhanh các dịch vụ có chất lượng tốt, kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật, cũng như các quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đánh giá cao những thành tích mà ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Những kết quả mà Sở, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được là điều rất đáng ghi nhận. Thành tích này đã đóng góp lớn vào sự phát triển, hội nhập của Quảng Trị nói riêng và ngành Thông tin và Truyền thông cả nước nói chung. Quá trình theo dõi và chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị có nhiều cố gắng vượt bậc: Bưu chính, viễn thông phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc thực hiện chủ trương của Bộ, ngành về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cấp, các ngành được thực hiện tốt. Việc chỉ đạo và quản lý hệ thống báo chí và xuất bản phát triển đồng đều và vững chắc. Vai trò quản lý, tham mưu của Sở rất tích cực và hiệu quả”. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đạt được, ngành cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Định hướng phát triển cho giai đoạn 5 năm tới (2011-2015), đồng chí Trần Đức Lai chỉ đạo: “Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, triển khai thực hiện “Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” của Chính phủ được xem là nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt trong 10 năm tới và cũng là nhiệm vụ nhằm thay đổi thứ hạng của Việt Nam về lĩnh vực thông tin truyền thông. Đề nghị lãnh đạo Sở, cùng ngành bám sát các mục tiêu đã được xác định trong đề án và chương trình, nắm vững thực trạng địa phương, xây dựng các chương trình dự án từng bước thực hiện để đưa các chủ trương, chính sách của Chính phủ đi vào cuộc sống. Đối với Quảng Trị, phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là ở cấp huyện và xã. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh công tác đưa thông tin về cơ sở, mở rộng diện “phủ sóng” thông tin và truyền thông về vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý chặt Internet và game online ”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá những thành tích mà Sở và ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 5 năm tới, ngành tiếp tục kế thừa và phát huy thành tích đó, đưa ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phát triển ở tầm cao mới, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tại Hội nghị này, Sở Thông tin và Truyền thông đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng bằng khen cho Sở Thông tin và Truyền thông và 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Kỷ niệm chương cho 16 đồng chí nguyên là cán bộ giao liên có nhiều đóng góp cho ngành, tặng bằng khen cho Sở và 3 tập thể là: Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Kế hoạch Tài chính và Quản lý Báo chí Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đoàn Phương Nam - QL. BCXB
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top