Ngành TT&TT Quảng Nam triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thứ sáu, 29/01/2016 08:48

Chiều ngày 27/1/2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Phạm Diệu Linh - Trưởng Văn phòng đại diện Bộ TT&TT khu vực miền Trung -Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo của các Sở, ban ngành và các doanh nghiệp TT&TT trên địa bàn tỉnh.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho 03 tập thể

Theo báo cáo, năm 2015, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các lĩnh vực của Ngành. Sở luôn bám sát, tích cực và nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của tỉnh và của Bộ TT&TT. Công tác xây dựng, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Công tác theo dõi, chỉ đạo thông tin tuyên truyền kịp thời, đạt hiệu quả. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ, kịp thời các ngày lễ lớn của đất nước, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác thông tin tuyên truyền về việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục được chú trọng, đã tổ chức thành công triển lãm bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại 03 địa phương.

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai sự thật, bịa đặt, ảnh hưởng xấu đến dự luận. Hoạt động của mạng lưới bưu chính công cộng ổn định, thị trường bưu chính phát triển ngày càng sôi động. Các hoạt động phục vụ sách, báo và nâng cao khả năng sử dụng máy tính, truy nhập Internet công cộng của Điểm Bưu điện – Văn hóa xã tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về viễn thông tiếp tục được tăng cường, hướng tới phát triển thị trường viễn thông bền vững, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời. Các doanh nghiệp viễn thông từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng dịch vụ. Việc triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất được thực hiện đảm bảo tại 4 huyện phía bắc của tỉnh. Trong lĩnh vực CNTT, Sở tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, trong năm 2015 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai 02 đề án lớn. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công tác đảm bảo an toàn thông tin luôn được chú trọng. Sở đã tổ chức 03 lớp tập huấn về bảo mật, an toàn thông tin, tổ chức thành công đợt diễn tập phòng thủ, điều tra về an toàn, an ninh thông tin mạng.
 
Tại hội nghị, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của Ngành cũng được đề ra, đó là: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; nâng cao vai trò tham mưu trong nhiệm vụ ngành; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của Ngành. Bàn về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta, năm mở đầu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 với nhiều sự kiện trọng đại... bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi ngành TT&TT phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Trong đó, cần chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như nâng cao tính bảo mật, an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Trung Dũng - Chánh Văn phòng Sở TT&TT; Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho 03 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể; Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy cho 01 tập thể và 03 cá nhân, Bằng khen của UBND tỉnh cho 07 tập thể và 07 cá nhân. Giám đốc Sở TT&TT tặng giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân./.
Tú Vân - Văn phòng Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top