Ngành TT&TT Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực

Thứ hai, 08/01/2018 09:17

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 trên các lĩnh vực cơ bản hoàn thành và đã đạt được một số kết quả nhất định.

20180108-m1.jpg
 
Hội nghị cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam năm 2018
 
Báo cáo kết quả công tác năm 2017 tại Hội nghị cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 cho biết, trong năm qua, Sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh. Tuy kinh phí đầu tư còn hạn chế nhưng công tác triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính của tỉnh đạt được hiệu quả tốt, các hệ thống phần mềm được triển khai đáp ứng được yêu cầu ứng dụng thực tiễn. Trong năm, Sở đã xây dựng và đưa vào triển khai sử dụng chính thức hệ thống phần mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh; triển khai lắp đặt kết nối mạng WAN cho 33 đơn vị; kết nối liên thông phần mềm Qoffice với trục liên thông văn bản điện tử; cấp chứng thư số chuyên dùng cho 49 đơn vị...
 
Công tác quản lý nhà nước (QLNN) trên lĩnh vực bưu chính viễn thông được đẩy mạnh, thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ nhân dân; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng các dịch ngày càng được nâng lên.
 
Công tác QLNN về lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại luôn được chú trọng; tích cực tham mưu tỉnh quản lý sâu sát hoạt động báo chí, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra đã bám sát vào các lĩnh vực có nhiều bức xúc, vướng mắc. Trong năm đã tiến hành 08 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 54 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Qua thanh kiểm tra, đã phát hiện 02 tổ chức, 14 cá nhân vi phạm; đã ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cá nhân và 01 tổ chức, trong đó phạt tiền 07 cá nhân với số tiền hơn 24 triệu đồng, phạt cảnh cáo 06 cá nhân và 01 tổ chức.
 
Cũng trong năm qua, Sở tiếp tục triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 01 đề tài khoa học cấp nhà nước. Tích cực tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh và kết quả đã đạt 01giải nhất, 01 giải nhì của Hội thi.
 
Phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác QLNN trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: tiếp tục triển khai thực hiện tốt dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; tiếp tục quản lý, vận hành tốt hệ thống phần mềm hành chính công cấp tỉnh; tổ chức nâng cấp, mở rộng phần mềm hành chính công để triển khai áp dụng chính thức tại Trung tâm hành chính công TP Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn; tham mưu giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục thực hiện Đề án ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh… Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, bản tin trong tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vấn đề, sự kiện thời sự nổi bật...
 
Sở TT&TT Quảng Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top