Ngành TT&TT Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ ba, 16/01/2018 08:47

Ngày 11/1/2018, Sở TT&TT Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành thị.

20180116-m01.jpg
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017
 
Năm 2017, Sở TT&TT Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, chủ động tham mưu xây dựng và ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý báo chí được tăng cường, đảm bảo đúng định hướng. Số đầu sách xuất bản trong năm là 235 đầu sách, đạt 3,5 triệu bản. Tổng doanh thu từ hoạt động in, phát hành ước đạt trên 135 tỷ đồng, nộp ngân sách 2 tỷ đồng. Hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Công tác thông tin cơ sở đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi nhận thức của các cấp ủy chính quyền và nhân dân.
 
Công tác quản lý bưu chính, viễn thông bám sát định hướng. Thị trường bưu chính, viễn thông phát triển tốt, các doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách nhà nước tại tỉnh. Cả tỉnh có 280 điểm phục vụ bưu chính với 232 điểm bưu điện văn hóa xã và 33 điểm bưu cục cấp 1 và cấp 2. Tổng doanh thu lĩnh vực bưu chính ước đạt 200 tỷ đồng. Ngành TT&TT đã chỉ đạo việc thực hiện Quy hoạch viễn thông thụ động của doanh nghiệp, đảm bảo hạ tầng phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân. Tổng số trạm BTS trên địa bàn tỉnh là 2.500 trạm, tăng 29,46% so với năm 2016, trong đó số trạm 3G tăng 11%, hạ tầng 4G bắt đầu được triển khai.
 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2017, bên cạnh việc duy trì hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung như thư điện tử, trung tâm dữ liệu số, Sở tiếp tục triển khai, duy trì tốt hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho 100% các sở, ngành, huyện, thành, thị khai thác, sử dụng. Sở cũng tham mưu ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...
 
20180116-m02.jpg
 
Đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017
 
Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm chú trọng. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp được đảm bảo. Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc đã thực hiện tư vấn giám sát 5 dự án về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, 3 dự án nâng cấp trang thông tin điện tử và nhiều dự án công nghệ thông tin khác cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử đã duy trì tốt hoạt động của Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh, Trung tâm dữ liệu số. Đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các sự kiện lớn trên địa bàn. Đồng thời, trung tâm duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chưa đồng đều. Việc quản lý thông tin trên mạng, mạng xã hội còn hạn chế; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều bất cập; số lượng dịch vụ công mức 3 và 4 còn thấp và hiệu quả khai thác chưa cao. Công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin và quản lý thông tin trên mạng Internet đang đối mặt với nhiều thách thức...
 
20180116-m03.jpg
 
20180116-m04.jpg
 
20180116-m05.jpg
 
Lãnh đạo Sở TT&TT trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017
 
Năm 2018, ngành TT&TT đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định phục vụ công tác phát triển ngành; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí và xuất bản phẩm góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tăng cường quản lý trên các lĩnh vực của ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; hiện tượng tin nhắn rác chưa được xử lý triệt để; các chương trình tập huấn nghiệp vụ báo chí, công nghệ thông tin cho cán bộ cơ sở...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San biểu dương những kết quả ngành TT&TT đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Sở TT&TT cần tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các văn bản nâng cao hiệu quả quản lý các lĩnh vực thuộc ngành; tăng cường quản lý hoạt động báo chí, các trang thông tin điện tử nhằm hỗ trợ cho hoạt động điều hành của tỉnh, địa phương; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin; thường xuyên theo dõi, đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
 
Tại hội nghị, 1 tập thể, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 tập thể được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 18 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 14 tập thể và 33 cá nhân được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.
 
 
Khánh Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top