Ngành Thông tin và Truyền thông Yên Bái: Những đóng góp đáng ghi nhận

Thứ hai, 03/10/2011 15:36

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về CNTT, bưu chính - chuyển phát; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; báo chí, xuất bản; phát thanh, truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin, những năm qua sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ; lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được mức phát triển ổn định, đạt thêm nhiều kết quả mới tích cực: viễn thông và internet tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt tốc độ phát triển thuê bao điện thoại di động tăng rất nhanh; các cơ quan báo chí hoạt động đúng hướng, đúng pháp luật, thông tin kịp thời, đa dạng, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của nhân dân; hầu hết các chỉ tiêu của ngành ước năm 2011 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

img
Giao diện Cổng thông tin điện tử Yên Bái.

Tham mưu đúng, trúng
Yên Bái là một tỉnh miền núi, trình độ dân trí không đồng đều, địa hình bị chia cắt nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, đưa phát thanh truyền hình v à báo chí về cơ sở.
Xác định được những khó khăn đó, để từng bước củng cố, tăng cường hoạt động, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình phát triển sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 04 quy hoạch gồm: quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông 2006 – 2015, định hướng đến năm 2020; quy hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến 2020; quy hoạch báo chí, xuất bản; quy hoạch phát thanh và truyền hình; Nghị quyết của HĐND tỉnh về củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở giai đoạn 2012-2015; Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2015; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật khác về các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin và báo chí xuất bản.
Những văn bản được ban hành có chất lượng, kịp thời, chặt chẽ và cụ thể đã tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, đơn vị địa phương trong tỉnh, đồng thời tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết và hiệu quả hơn.

Ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của ngành TT&TT Yên Bái
Phát huy vị trí vai trò của mình, được sự quan tâm của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, vượt qua mọi khó khăn, bằng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông, đến nay mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực, dung lượng và mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính, chuyển phát là Bưu điện tỉnh Yên Bái và Chi nhánh Công ty cổ phần Bưu chính Viettel tại Yên Bái. Đến nay có 188 điểm phục vụ. Các doanh nghiệp duy trì tốt 111 tuyến đường thư. 100% xã có điểm phục vụ bưu điện, 154/159 xã có báo đến trong ngày. Dịch vụ bưu chính chuyển phát cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển thư báo, công văn, tài liệu của chính quyền và nhân dân.
Mạng lưới Internet cũng tiếp tục phát triển. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 doanh nghiệp viễn thông tham gia cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu ngành giao. Đến hết năm 2010, tổng số thuê bao toàn mạng đạt 158.676 thuê bao, đưa mật độ thuê bao lên 40,3 máy/100 dân. Tổng số thuê bao Internet ước đạt 15.863 thuê bao, mật độ 2,2 máy/100 dân.
Hệ thống cáp đồng, cáp quang dung lượng lớn, tốc độ cao đã kéo đến 9/9 huyện, thị, thành phố và một số xã. Các doanh nghiệp BCVT có khả năng cung cấp nhiều dịch vụ như mạng riêng ảo VPN, cho thuê đường truyền, thuê kênh riêng, dịch vụ mạng 3G… phục vụ cho việc kết nối thông tin. Phát triển thuê bao Internet, đạt 2,5 thuê bao/100 dân tăng 2,47 thuê bao so với năm 2005.
Công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến và có bước phát triển vượt bậc, được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực và trở thành yếu tố không thể thiếu. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã có bước chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chính phủ điện tử tại địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và trong đời sống xã hội được đẩy mạnh, bước đầu đạt kết quả tốt. Hiện nay số máy vi tính trong các sở, ban, ngành, các hiệp hội khoảng 641 bộ máy tính. Số máy vi tính trang bị có cán bộ, công chức của các đơn vị đạt trên 70%. 100% sở, ban, ngành có mạng LAN, Internet; 5/9 huyện, thị, thành phố có mạng LAN, 100% kết nối Internet… Tăng cường phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng CNTT: Tăng cường  sử dụng các phần mềm phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn.
Năm 2009, UBND tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử tỉnh Yên Bái. Năm 2010, xếp hạng tổng thể các trang/ cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đã vươn lên vị trí thứ 6, tăng 17 bậc so với năm 2009, đứng đầu các tỉnh phía Bắc.
Thực hiện tốt đề án 191 của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho các doanh nghiệp trong tỉnh, thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị trực thuộc sở thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện ứng dụng CNTT, đào tạo nhân lực CNTT. Đồng thời, kiến nghị với các sở ngành bố trí cán bộ chuyên trách CNTT, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ này qua đó công tác ứng dụng CNTT đã được tăng cường và có hiệu quả rõ rệt.
Báo chí xuất bản có bước trưởng thành và phát triển nhanh chóng, đưa thông tin kịp thời, chính xác, nội dung và hình thức ngày càng phong phú, có tác động tích cực để xã hội đồng thuận cao hơn. Tỉnh Yên Bái hiện có 3 cơ quan báo chí là Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và 4 cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Sản lượng phát hành báo chí hàng năm ước đạt 6,595 triệu tờ/cuốn, doanh thu ước đạt 31,672 triệu đồng. Truyền hình trả tiền phát triển nhanh, thu được nhiều kết quả tích cực, đa dạng, hiện đại… đáp ứng yêu cầu thưởng thức truyền hình ngày càng cao của người dân.
Báo chí đã khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với xã hội; là kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; cung cấp một khối lượng kiến thức to lớn, đồ sộ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nội dung, hình thức các xuất bản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú hấp dẫn, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
Đồng thời thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông, thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật về thông tin và truyền thông. Tổ chức tốt các cuộc thanh, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều cuộc thanh, kiểm tra. Qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông, phát hiện những hạn chế trong cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2006 đến nay, Sở được Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Cờ thi đua của Bộ TT&TT, Cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2008, 2009), nhiều tập thể cá nhân dành được các danh hiệu thi đua khác.

Tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015
Trên cơ sở những kết quả đạt được, với lĩnh vực quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong những năm tới sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, triển khai các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015, Cụ thể:
Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về lĩnh thông tin và truyền thông; hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Tiếp tục đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác phòng chống lụt bão, những sự kiện văn hóa - chính trị lớn và thực hiện các dịch vụ công ích khác do Đảng và Nhà nước giao cho.
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và sản xuất kinh doanh; Không ngừng cập nhật, đổi mới công nghệ, phát triển mạng lưới theo hướng hiện đại, đồng bộ và rộng khắp, đa dạng hoá và hiện đại hoá các loại hình dịch vụ, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng của toàn xã hội.
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn mở rộng sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, phát triển dịch vụ hoàn thành các chỉ tiêu ngành đề ra; Phổ cập đa dịch vụ đảm bảo chất lượng cao đến các bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, điểm Bưu điện văn hóa xã; nâng cao năng lực, chất lượng mạng vận chuyển và chuyển phát thư, rút ngắn thời gian chuyển phát thư trong tỉnh, kết hợp dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo duy trì cung cấp dịch vụ công ích đến tất cả các điểm phục vụ trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm.
Đưa Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của tỉnh vào hoạt động có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, xây dựng các dịch vụ thủ tục hành chính công ở mức độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Từng bước đầu tư đổi mới trang thiết bị hệ thống phát thanh truyền hình theo hướng hiện đại, thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
Tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn tới cấp huyện.
Phát huy những kết quả đã đạt được cùng với quyết tâm cao, toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong 2011, đưa sự nghiệp Thông tin và Truyền thông tiếp tục đổi mới, tạo động lực và đột phá mới, góp phần đưa tỉnh Yên Bái ngày càng đi lên trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguyễn Minh Tuấn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top