Ngành Thông tin và Truyền thông quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018

Thứ ba, 26/12/2017 10:09

Năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương và xã hội, Bộ TT&TT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ.

20171222-l2.jpg
Các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhận Cờ thi đua của Chính phủ
 
Bộ đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2017/NĐ – CP ngày 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT thay thế Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong tình hình mới; Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Quyết định về cơ chế tài chính của một số đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy tối đa nguồn lực, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước; Ban hành theo thẩm quyền 40 thông tư; 21 đề án; hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng hơn 500 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; cung cấp 232 dịch vụ công, trong đó 7,7% ở mức độ 3 và 7,3% ở mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Yêu cầu Google và Facebook ngăn chặn, gỡ bỏ được khoảng 4500/5000 video clip xấu độc trên trang Youtube (chiếm tỷ lệ 90%); Facebook gỡ bỏ 107/107 tài khoản giả mạo, 394 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, 159 tài khoản nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý trên 24 triệu SIM kích hoạt sẵn, hơn 300 triệu tin nhắn rác đã được các nhà mạng tiến hành ngăn chặn; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến nhân dân cả nước về các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC 2017, v.v…
 
20171222-l5.jpg
Các đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng; tổ chức được nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác đã đề ra. Phong trào thi đua đã lôi cuốn hàng vạn cán bộ, công nhân viên chức trong toàn Ngành tích cực tham gia; công tác khen thưởng được thực hiện, khẩn trương, kịp thời, công bằng, dân chủ đúng quy định đã phát huy tác dụng, khích lệ toàn thể cán bộ, công nhân viên chức toàn Ngành ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao. Tổng kết công tác năm 2017, 06 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; 36 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở TT&TT được nhận Cờ Thi của Bộ TT&TT, 33 đơn vị được tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 12 Sở TT&TT được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Trong năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen. Thủ trưởng, cấp uỷ Đảng các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường; tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua.
 
20171222-l3.jpg
Các Sở TT&TT nhận Cờ thi đua của Bộ TT&TT

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018, “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

- Tập trung xây dựng, hoàn thành theo đúng kế hoạch các văn bản được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ;

- Đẩy mạnh chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; tăng cường quản lý báo chí, phóng viên, văn phòng đại diện cơ quan báo chí tại địa phương; không để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật, sách nhiễu doanh nghiệp, người dân;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý thông tin trên mạng Internet, quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung nước ngoài vào Việt Nam; khuyến khích phát triển các dịch vụ nội dung do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp; giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin xấu, độc hại trên Internet, mạng xã hội;

- Chỉ đạo phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, bền vững; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, giá cước viễn thông và dịch vụ trên mạng Internet di động; hạn chế SIM rác, tin nhắn rác. Tăng tốc triển khai giai đoạn 3 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020;

 - Thúc đẩy việc ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Tích cực triển khai Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Tăng cường nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng đô thị thông minh tại các địa phương trong cả nước. Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao;

 - Tăng cường thực hiện công tác cảnh báo, hỗ trợ các đơn vị đảm bảo an toàn thông tin mạng, phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin. Đẩy mạnh đào tạo, diễn tập, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Chủ động, sẵn sàng, kịp thời ứng phó trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng internet, giữ vững chủ quyền quốc gia về không gian mạng;

 - Phát triển thị trường bưu chính cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hiện đại hóa để thúc đẩy phát triển các dịch vụ bưu chính phục vụ cho Chính phủ điện tử, thương mại điện tử. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ mới qua mạng bưu chính, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ bưu chính công ích, các dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Triển khai áp dụng Bộ Mã Bưu chính quốc gia mới;

 - Đảm bảo tốt các hoạt động hợp tác quốc tế được Chính phủ phân công. Mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương xúc tiến đầu tư thương mại quốc tế. Tổ chức và triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu, xây dựng phương án đàm phán các hiệp định, các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực TT&TT;

 - Tiếp tục thực hiện công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững;

 - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy; chú trọng, tăng cường kiểm tra, thanh tra trong công tác quản lý nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

 - Phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt, có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông ở địa phương.

 Để thực các nhiệm vụ trọng tâm trên đây, toàn ngành Thông tin – Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chủ động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.
Vụ TĐKT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top