Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ sáu, 05/01/2024 09:30

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/01/2024, ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 1.

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Tường trao Bằng khen của

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tường - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thành, thị của tỉnh.

Năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được những kết quả quan trọng. Chuyển đổi số trong chính quyền được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời đảm bảo việc quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến xã trên môi trường số. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh đạt 74,76%, tăng 16,41 so với năm 2022; trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 667 dịch vụ, đạt 33,26%.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ “năm dữ liệu số” và triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Tính đến tháng 11/2023, cấp trên 1,2 triệu thẻ căn cước công dân, cấp 928.453 tài khoản định danh điện tử. Trong đó, đã kích hoạt 850.836 tài khoản; Triển khai cơ sở dữ liệu hộ tịch; toàn tỉnh đã nhập liệu: 1.176.023 dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đạt 97,28%.

Cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, cán bộ công chức được xây dựng và hoàn thiện tạo điều kiện để xây dựng Chính quyền số của tỉnh; các nền tảng số, ứng dụng dùng chung hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, phát triển, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Trong phát triển kinh tế số, xã hội số, 100% các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng; 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông xuất khẩu các sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện tổng giá trị ước đạt 8,6 tỷ USD.

Công tác quản lý Nhà nước về thông tin báo chí được tăng cường, đảm bảo môi trường thông tin khách quan, chính xác. Báo chí, truyền thông phát huy vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin nhanh, chính xác tới người dân trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh. Duy trì tỷ lệ phủ sóng phát thanh và truyền hình đạt 100% diện tích và dân số. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đạt trên 84%, tăng 25,9% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục nỗ lực phát triển ổn định, đổi mới phương thức hoạt động kinh doanh, mở rộng các loại hình dịch vụ, phục vụ triển khai chính quyền điện tử và thương mại điện tử, tham gia tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của tỉnh, của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt 3.720 tỷ đồng, tăng 12,81% so với cùng kỳ. Trong đó, viễn thông ước đạt 3.311 tỷ đồng; bưu chính ước đạt 410 tỷ đồng. Tỷ lệ thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh 87%, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng ước đạt 76,26%,  tăng 30,36 % so với cùng kỳ.

Xác định năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, Sở Thông tin và Truyền thông xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh 80% trở lên. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 670 dịch vụ. Duy trì tỷ lệ phủ sóng phát thanh và truyền hình đạt 100% diện tích và dân số. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đạt 85% trở lên. Doanh thu Bưu chính, viễn thông ước đạt 3.900 tỷ đồng. Trong đó, viễn thông ước đạt 3.400 tỷ đồng. bưu chính ước đạt 500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang băng rộng ước đạt 80%. Tỷ lệ thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 89%.

Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 2.

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Tường trao Danh hiệu

Ghi nhận những đóng góp của ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng 3 Bằng khen cho 3 cá nhân; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Tường đánh giá cao công tác phối hợp, hỗ trợ, hợp tác chia sẻ của các sở, ngành, huyện, thành, thị và tinh thần dám nghĩ, dám làm, nỗ lực không ngừng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, ngành Thông tin và Truyền thông trong năm vừa qua.

Phân tích những khó khăn trong quá trình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Chuyển đổi số là nhiệm vụ cụ thể, sát thực cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cơ quan, đơn vị.

Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen cho các tập thể…

Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 4.

… và các cá nhân thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch nâng cao dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ công chức viên chức tham mưu thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí, truyền thông; tham mưu triển khai hoàn thiện hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cổng, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ và ngừoi dân; phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của tỉnh; chú trọng công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số. Ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh trong việc quảng bá, tuyên truyền cho tỉnh thời gian qua, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Tường mong muốn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, đóng góp vào sự thành công của khâu đột phá “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh” của tỉnh Phú Thọ.

Khánh Trang - Ngọc Kiên (Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top