Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013

Thứ sáu, 19/07/2013 15:56

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT tại hội nghị hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 được Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Thọ tổ chức vào sáng ngày 18/7/2013.

img

Đồng chí Phan Quang Thao –Giám đốc Sở TT&TT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Vũ Tuân)

Tham dự hội nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở; lãnh đạo, trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành, thị trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực vươn lên, ngành TT&TT Phú Thọ đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản không ngừng được tăng cường chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Hệ thống văn bản quản lý được ban hành kịp thời đã góp phần tích cực trong việc định hướng cho các hoạt động thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013; kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2013 của tỉnh Phú Thọ; ra quyết định phân bổ kinh phí ứng dụng phát triển CNTT năm 2013; xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo chuyên môn cho cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh… Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; tiến hành xây dựng dự thảo Đề án củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 – 2015; thực hiện khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của 241 điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh, Bộ TT&TT, các cấp, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, củng cố hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch liên tịch giữa hai ngành tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020… 6 tháng đầu năm Sở đã làm việc với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh về xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, quản lý thông tin; triển khai các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Triển khai các dự án nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh, dự án nâng cấp trung tâm dữ liệu số tỉnh Phú Thọ, triển khai dự án nâng cấp cơ sở vật chất của Bộ TT&TT, dự án  nâng cấp và mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

Công tác tham mưu quản lý nhà nước về Báo chí - Xuất bản đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Bộ TT&TT, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần đưa hoạt động báo chí đi vào nề nếp, đạt hiệu quả tích cực. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền trên báo chí của tỉnh đảm bảo đúng định hướng; nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sở đã phối hợp tổ chức thành công Hội Báo Xuân Quý Tỵ năm 2013; tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng; phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ; tham gia Hội thi các Đội tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy do Bộ TT&TT tổ chức…

6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp TT&TT hoạt động ổn định, tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu về thông tin, liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu được thông tin của người dân. Doanh thu Bưu chính và các dịch vụ ước đạt 19 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 1,4 tỷ đồng. Doanh thu viễn thông đạt 443 tỷ đồng, tăng 49,93 % so với cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 38,3 tỷ đồng, tăng 45,74 % so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động in ước đạt 20 tỷ đồng tăng 10,6% so cùng kỳ.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý ngành trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính theo nội dung Nghị định số 63/2010-CP của Chính phủ đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện, đơn giản, dễ thực hiện.

Công tác quản lý nhà nước về TT&TT ở cấp huyện ngày càng được khẳng định rõ nét. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị đã tích cực tham mưu, đề xuất UBND cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TT&TT trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở đã tiến hành chia tách Trung tâm CNTT Tây Bắc để thành lập Trung tâm Cổng Giao tiếp điện tử. Ngay sau khi được tách lập, các Trung tâm đã ổn định tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác quản lý nhà nước của ngành vẫn còn bộ lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là: Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về vai trò, vị trí của ngành TT&TT còn chưa đầy đủ; công tác tham mưu, phối hợp quản lý ngành trong một số lĩnh vực chưa hiệu quả; quản lý các hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông còn chưa chặt chẽ; thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí còn nhiều mặt hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đồng thời thảo luận làm rõ những kết quả, tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của ngành TT&TT. Lãnh đạo Sở TT&TT, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở cũng đã trao đổi, làm rõ những vướng mắc về công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp viễn thông ở cấp huyện; khó khăn trong hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, điểm bưu điện văn hóa xã; thành lập và duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử; công tác thi đua khen thưởng…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT đề nghị các phòng Văn hóa – Thông tin cần tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; nâng cao nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, người dân về ngành TT&TT; tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đối với những thông tin không chính thống trên mạng xã hội; khảo sát đầy đủ, chính xác thực trạng đài truyền thanh cơ sở để làm cơ sở triển khai đề án; quan tâm lựa chọn đúng đối tượng để cử tham gia tập huấn nâng cao trình độ nhằm phát huy hiệu quả của các chương trình đào tạo. Các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với cơ sở để nắm bắt kịp thời nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.
 
img
Thừa ủy quyền, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho tập thể Trung tâm CNTT Tây Bắc, Phòng Văn hóa – Thông tin Việt Trì vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012 (Ảnh: Vũ Tuân)

Đồng chí nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm ngành TT&TT cần tập trung khắc phục mọi khó khăn, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đôn đốc triển khai dứt điểm các dự án CNTT trong năm 2013; tăng cường công tác tham mưu văn bản chỉ đạo điều hành, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa các văn bản Trung ương đã ban hành; chỉ đạo tốt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2013; triển khai công tác thông tin đối ngoại; hoàn chỉnh Đề án củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 – 2015; xây dựng kế hoạch ngân sách ngành năm 2014.
 
Tại Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012.
 
Thanh Huyền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top