Ngành Thông tin và Truyền thông Gia Lai sau một năm nhìn lại

Thứ ba, 29/12/2009 16:09

Năm 2009 là năm thứ hai Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thực hiện nhiệm vụ sau khi được kiện toàn lại trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử; bưu chính, chuyển phát; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; báo chí, xuất bản; phát thanh, truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin. Tuy với khối lượng công việc nhiều và còn không ít khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức của Sở TT&TT Gia Lai nên đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trong năm 2009, qua đó đã tạo được uy tín của ngành đối với xã hội.

img
CBCCVC đang thực hiện phần thi trên máy tính tại Hội thi tin học phục vụ CCHC

Bên cạnh việc tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh nhằm tăng công tác quản lý nhà nước, Sở đã thường xuyên có văn bản hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Có thể nói, năm 2009 là năm ngành TT&TT Gia Lai có tốc độ tăng trưởng cao và chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động cũng được nâng lên rõ rệt, doanh thu năm 2009 ước đạt 725 tỷ đồng, tăng 27, 2% so với năm 2008.

Theo đó, đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông (BCVT), hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành theo đúng định hướng và pháp luật, công tác an toàn, an ninh mạng lưới và an toàn, an ninh thông tin được bảo đảm; đặc biệt là trong các dịp lễ, tết và các hoạt động lớn của tỉnh như: diễn tập khu vực phòng thủ PT 09; Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai…Sự tăng nhanh về hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông, nhất là phát triển trạm phát sóng thông tin di động (BTS), tăng 423 trạm so với năm 2008 (nâng số trạm BTS trên toàn tỉnh hiện nay là 1.025 trạm); mật độ điện thoại là 72,06 máy /100 dân (đạt 122,01 % so với kế hoạch và vượt 35,6% so với năm 2008) và với 352 điểm phục vụ bưu chính, bán kính phục vụ bình quân là 3,7 km/điểm đã đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng và chính quyền cũng như nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trong tỉnh.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), đã có bước chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chính phủ điện tử tại địa phương trong thời gian tới như tham mưu UBND tỉnh hoàn thành Dự án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng hệ thống hosting phục vụ phát triển CNTT&TT tỉnh Gia Lai; xây dựng 07 trang thông tin điện tử (Sở Tư pháp; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND, UBND huyện Chư Prông, UBND huyện Chư Păh, UBND TX An Khê, UBND TX Ayunpa); triển khai 04 mô hình công sở điện tử (UBND huyện ChưPăh, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND, Sở TT&TT và Sở Tư pháp); cấp khoản 2.000 tài khoản thư điện tử cho cán bộ công chức theo dự án nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho khoảng 200 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao…

Các cơ quan báo chí của tỉnh và của TW, ngành có văn phòng đại diện hoặc có phóng viên thường trú trên địa bàn đều bám sát các nhiệm vụ của địa phương; phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội …Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch báo chí in giai đoạn 2015 định hướng đến năm 2020; tổ chức các buổi gặp mặt báo chí đầu năm và nhân ngày Báo chí CMVN 21/6  nhằm đánh giá sự đóng góp của báo chí TW và các tỉnh, thành khác đối với Gia Lai; tổ chức kiểm tra văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo theo quy định của pháp luật; tổ chức giao ban báo chí 02 tuần một lần với nhiều nội dung và hình thức phù hợp, qua đó đã chấn chỉnh việc phóng viên đưa tin bài gây sốc hoặc phản ánh chưa chính xác sự thật. Đặc biệt trong năm, tỉnh Gia Lai tổ chức các sự kiện lớn như Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số … hoạt động báo chí đã góp phần tạo nên sự thành công, được Lãnh đạo tỉnh và các địa phương bạn đánh giá cao.

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng. Sở đã hoàn thành việc thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh "Từ điển điện tử phương ngữ Jrai-Việt". Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu, học về ngôn ngữ, văn hóa Jrai dễ dàng hơn; hiện đại hóa phương pháp dạy và học về tiếng và chữ viết Jrai, đồng thời làm rõ các phương ngữ, dị bản về tiếng và chữ viết Jrai trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần vào việc xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động tư vấn lĩnh vực ngành cũng là một nội dung luôn được quan tâm. Trong năm đã tư vấn giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng Đề án “Đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực CNTT trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai"; giúp Tỉnh đoàn xây dựng Đề án “Hỗ trợ thanh niên ứng dụng Internet”; giúp Hội Nông dân tỉnh xây dựng và triển khai Đề án “Hỗ trợ nông dân ứng dụng Internet phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn”; đồng thời tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội nghị tập huấn nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường quản lý ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Nhìn lại một năm hoạt động trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, của tỉnh bởi vẫn còn tác động của ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tài chính toàn cầu; đối với hoạt động của ngành thì CNTT phát triển nhanh nhưng tư duy quản lý vẫn chưa theo kịp, nhất là việc ứng dụng CNTT gắn với CCHC, nguồn lực đầu tư cho CNTT và nhân lực để triển khai; bưu chính, viễn thông đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc… Từ đó, tuy đã có nhiều cố gắng song trong hoạt động, vẫn còn một số nhiệm vụ quản lý chưa tốt như việc quản lý nội dung trên các trang thông tin điện tử, quản lý dịch vụ internet, nhất là các đại lý internet công cộng; tiến độ triển khai các ứng dụng CNTT; lĩnh vực điện tử chưa được quan tâm… Nguyên nhân là do TT&TT là lĩnh vực quản lý mới, phức tạp, nhạy cảm, yêu cầu về trình độ công nghệ cao trong khi đội ngũ tham mưu quản lý của Sở phần đông là trẻ, còn thiếu kinh nghiệm; năng lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực TT&TT chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành, nhất là ở cấp huyện. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và một số địa phương có liên quan với Sở trong quản lý một số lĩnh vực chưa chặt chẽ; văn bản QLNN liên quan còn bất cập từ TW.

Tiếp tục phát huy những kết quả khả quan đạt được trong năm 2009, năm 2010, Sở TT&TT Gia Lai sớm khắc phục những tồn tại, thực hiện các nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, trong đó chú ý một số nhiệm vụ chủ yếu như tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản QPPL thuộc lĩnh vực TT&TT; triển khai dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và dự án Hệ thống Hội nghị qua truyền hình; từng bước triển khai thực hiện chính phủ điện tử tại địa phương; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn an ninh mạng bưu chính, viễn thông; đồng thời duy trì tốt việc tổ chức giao ban báo chí định kỳ 2 lần/1 tháng với nhiều nội dung phù hợp./.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top