Ngành thông tin và truyền thông chung tay xây dựng Nông thôn mới

Thứ ba, 04/07/2017 09:33

Thực hiện phong trào thi đua “ngành thông tin và truyền thông chung sức xây dựng Nông thôn mới”, năm 2016, cùng với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trong tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã chủ động, tích cực chung tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi chương trình, Sở đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí của ngành (tiêu chí số 8 - tiêu chí Bưu điện). Trong năm, các dự án công nghệ thông tin- bưu chính viễn thông được triển khai nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng, mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh có 1.400 trạm thông tin di động, mật độ thuê bao điện thoại 106 thuê bao/100 dân; 100% số xã đã có kết nối cáp quang, mật độ thuê bao internet 9 thuê bao/100 dân. Mạng lưới bưu chính có 179 điểm phục vụ, 146 tuyến đường thư, 113/164 xã có báo đến trong ngày. Việc luân chuyển sách, báo tạp chí tới 35 xã xây dựng nông thôn mới được duy trì và đảm bảo. Hệ thống truyền thanh cơ sở phát triển tới hầu hết các thôn bản với 164/164 xã, phường, thị trấn với 1605 cụm loa truyền thanh, đảm bảo thông tin liên lạc cho chính quyền và nhân dân, góp phần rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng, miền.

Thực hiện Tiêu chí 8 về Bưu điện, Sở đã triển khai và lồng ghép chương trình “Viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020”, kêu gọi các doanh nghiệp khi đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên đầu tư vào các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu về tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Sở cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và số xã có internet theo bộ tiêu chí; hướng dẫn một số quy định cụ thể, điều kiện và tổ chức việc xét công nhận xã đạt tiêu chí số 8. Triển khai có hiệu quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” để phổ cập và nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính cho người dân vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận thông tin và internet. Dự án được triển khai cho 46 điểm, trong đó có 26 điểm BĐ-VHX. Tính đến thời điểm này việc thực hiện tiêu chí 8 về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành  tại 11/11 xã theo đúng kế hoạch, tổng số 66/143 xã hoàn thành tiêu chí 8.

Thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hoá xã, trong đó có các xã tham gia chương trình xây dựng NTM. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo nhằm đảm bảo duy trì bền vững hoạt động phục vụ sách, báo; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính đảm bảo thời gian phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin của Đảng và Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí số 8 của ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong năm qua, Sở đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài về những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực hiện tuyên truyền. Song song với công tác tuyên truyền, Sở cũng đã tổ chức thành công cuộc thi bài viết hay về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới” trên bản tin số Xuân Bính Thân, tham gia trưng bày tại Hội Báo Xuân tỉnh Lào Cai năm 2016. Cuộc thi đã thu hút được 27 bài viết của 14 bản tin thuộc các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và đã chọn ra được 9 bài viết đoạt giải. Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ thông tin truyền thông cơ sở cho gần 200 học viên, trong đó có nội dung tập huấn về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách, kết quả về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh đã được phổ biến rộng rãi đến người dân, cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
Thực hiện Tiêu chí 8 về Bưu điện, Sở đã triển khai và lồng ghép chương trình “Viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020”, kêu gọi các doanh nghiệp khi đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên đầu tư vào các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu về tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Sở cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và số xã có internet theo bộ tiêu chí; hướng dẫn một số quy định cụ thể, điều kiện và tổ chức việc xét công nhận xã đạt tiêu chí số 8. Triển khai có hiệu quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” để phổ cập và nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính cho người dân vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận thông tin và internet. Dự án được triển khai cho 46 điểm, trong đó có 26 điểm BĐ-VHX. Tính đến thời điểm này việc thực hiện tiêu chí 8 về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành  tại 11/11 xã theo đúng kế hoạch, tổng số 66/143 xã hoàn thành tiêu chí 8.
 
Thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hoá xã, trong đó có các xã tham gia chương trình xây dựng NTM. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo nhằm đảm bảo duy trì bền vững hoạt động phục vụ sách, báo; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính đảm bảo thời gian phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin của Đảng và Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí số 8 của ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong năm qua, Sở đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài về những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực hiện tuyên truyền. Song song với công tác tuyên truyền, Sở cũng đã tổ chức thành công cuộc thi bài viết hay về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới” trên bản tin số Xuân Bính Thân, tham gia trưng bày tại Hội Báo Xuân tỉnh Lào Cai năm 2016. Cuộc thi đã thu hút được 27 bài viết của 14 bản tin thuộc các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và đã chọn ra được 9 bài viết đoạt giải. Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ thông tin truyền thông cơ sở cho gần 200 học viên, trong đó có nội dung tập huấn về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách, kết quả về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh đã được phổ biến rộng rãi đến người dân, cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top