Nền tảng ban đầu trong chuyển đổi số ở Quảng Nam

Thứ năm, 27/04/2023 18:49

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm được chính quyền tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là giải pháp thiết thực để thúc đẩy sự phát triển mọi mặt ở địa phương, trước mắt là hướng đến mục tiêu phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan công quyền, đồng thời cung cấp các dịch vụ công hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp…

7b29a4f5-b3b1-49c5-9a30-40ec9a197fda-1650868296514745371062-1650869839948442248460.jpeg 

Những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn dành nhiều quan tâm trong lãnh chỉ đạo và đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này là phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT); xem đây là giải pháp quan trọng để “đón đầu”, hội nhập với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Trên cơ sở đó từng bước xây dựng hệ thống chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, công dân số…

Trên cơ sở định hướng đó, ngày 17/9/2020 HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”. Với việc ban hành Nghị quyết thông qua Đề án này, lộ trình, giải pháp xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được Quảng Nam đặt ra bài bản, trở thành nền tảng để cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng các cấp chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ có tính “đi đầu”, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ địa phương trong những năm tới.

Để tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ công tác này, đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam nhận định: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng, đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực và đời sống Nhân dân; trong đó cốt lõi là công nghệ số và chuyển đổi số (CĐS) đã mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện để các địa phương nắm bắt, bứt phá vươn lên về phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam cho rằng, CĐS trên địa bàn tỉnh bước đầu có những đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Hạ tầng mạng viễn thông phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, triển khai thống nhất, đồng bộ các ứng dụng chung cơ bản của chính quyền điện tử như: Hệ thống quản lý văn bản về điều hành tác nghiệp Q-office, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số….kết nối liên thống dữ liệu các cấp, thúc đẩy trao đổi, sử dụng văn bản điện tử và hình thành môi trường làm việc qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Bước đầu tạo lập nền tảng về hạ tầng kỹ thuật (theo kết quả xếp hạng VIETNAM ICT INDEX 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam công bố: năm 2019, Quảng Nam xếm vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), các phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng tại các đơn vị. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả…

Nói về những kết quả đạt được đó, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng: “Những kết quả này đã tạo cơ sở cho việc xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hoá nền hành chính trong công tác cải cách hành chính (CCHC), đảm bảo việc ứng dụng CNTT gắn kết với CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản lý nhà nước và CCHC, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân và tổ chức. Đây là nền tảng, cơ sở ban đầu để Quảng Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và nguồn nhân lực, nỗ lực triển khai các giải pháp để thực hiện Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020”.

Thông tin thêm về những chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam đối với công tác CĐS thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, từ năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021).

“Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 CĐS đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt; hình thành và phát triển môi trường chuyển đổi số an toàn, tiện tích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ; khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin.

Đến nay, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hoá, triển khai đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đáng kể nhất là tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc CĐS; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng các văn bản triển khai đồng bộ nội dung CĐS; tỉnh đã phê duyệt nội dung duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam 2.0; đã triển khai thực hiện tốt hệ thống LGSP, Q-office, IOC tỉnh, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành… Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đã kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet, hạ tầng CNTT được đảm bảo; hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu về triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh…

Bên cạnh đó, công tác CĐS cũng đã tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước, nhất là tăng cường tính minh bạch, quản lý hồ sơ đơn giản hơn, kết nối và thu hẹp giữa các đơn vị, giúp các đơn vị, cá nhân tương tác, trao đổi với nhau nhiều hơn, qua đó nâng cao hiệu quả công việc.

Nhờ nỗ lực CĐS, đến nay tại Quảng Nam cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh được kết nối, giúp công tác thống kê, báo cáo, quản lý thông tin từng ngành, từng lĩnh vực được dễ dàng, thống nhất; người dân giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công được nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.

Đặc biệt, nhận thức và sự đồng thuận tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong đón nhận, tham gia thực hiện các dịch vụ công mà các cơ quan Nhà nước mang đến khá tích cực, tạo thói quen mới trong xử lý các công việc, thủ tục hành chính và ứng xử phù hợp với xu thế phát triển của thời kỳ Công nghiệp số đã và đang bắt đầu phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top