Nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên 40%

Thứ năm, 12/09/2013 14:10

Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” giai đoạn 2012-2015 sẽ hình thành 26 trường chất lượng cao, trong đó có có 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế, góp phần đưa số lao động được đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015.

img

Phấn đấu đến năn 2015 sẽ có 40% lao động được đào tạo nghề. Chinhphu.vn

Ngày 11/9, Bộ LĐTBXH và Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 cho 33 tỉnh, thành phố phía Nam. Mục tiêu của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 là hỗ trợ phát triển nghề có năng lực đào tạo lao động kỹ năng nghề cao, từng bước đột phá về chất lượng dạy nghề, hỗ trợ phát triển đồng bộ khoảng 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó hình thành 26 trường chất lượng cao (trong đó có có 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế), góp phần đưa số lao động được đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015.

Hiện nay, trong tổng số 49,5 triệu lao động chỉ có 7,2 triệu người đã qua đào tạo nghề, chiếm 14,6% tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thấp không chỉ tạo ra năng suất lao động thấp mà còn cản trở quá trình chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế. Chính vì vậy, nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo không chỉ là chiến lược phát triển của ngành lao động mà còn là mục tiêu để phát triển nền kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo ông Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH, các ngành, các địa phương phải xây dựng được chiến lược phát triển dạy nghề theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, các trường được lựa chọn các nghề trọng điểm để đầu tư sâu và chuyên môn hóa hơn. Từ đó, xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

Dự án sẽ tiếp nhận và chuyển giao 34 bộ giáo trình của 34 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực ASEAN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 371/QĐ-TTg. Đào tạo thí điểm cho 2.750 học sinh, sinh viên. Ban hành chương trình và giáo trình của 130 nghề trọng điểm cấp quốc gia. Đào tạo và bồi dưỡng cho 3.000 đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 200.000 giáo viên dạy nghề và người lao động…

Đồng thời, trong quá trình thực hiện dự án, Tổng cục Dạy nghề sẽ cùng với các cơ quan, ban ngành đánh giá, rà soát lại danh mục nghề trọng điểm ở từng cấp độ của các cơ sở dạy nghề để đưa ra các giải pháp đầu tư thích hợp cho các cơ sở, trường dạy nghề trong thời gian tới. Tiếp tục tăng đầu tư đối với những cơ sở có kinh nghiệm, thế mạnh đào tạo và tạm dừng đầu tư với những cơ sở kém hiệu quả trong hoạt động đào tạo, giảng dạy nghề.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Trưởng Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 cho biết, chương trình giúp các Bộ, ngành, địa phương nắm bắt được những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nghề và tạo việc làm. Đồng thời, hướng dẫn các quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện hiệu quả dự án.

Kinh phí thực hiện Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” giai đoạn 2012-2015 là 18.946 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương là 8.986 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 9.960 tỷ đồng.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top