Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong công tác bầu cử

Thứ năm, 12/05/2016 08:42

Cùng với sự phát triển của đất nước và Quốc hội, trong nhiều nhiệm kỳ qua, chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng lên, vai trò của phụ nữ ngày càng được phát huy và góp phần tích cực vào các hoạt động của Quốc hội nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung.

20160512-m2.jpg
 
Khoản 3 điều 8 và khoản 1,2 điều 9, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quy định: “Bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là phụ nữ”. Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mục II.32, nêu rõ: “Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35 đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình dẳng giới. Từ đó có thể thấy: cần phải có ít nhất 30% phụ nữ trong lãnh đạo để đảm bảo cho xã hội phát triển một cách công bằng và bền vững.
 
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng phụ nữ tham gia Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo luật (tham mưu; giới thiệu tạo nguồn; bồi dưỡng nữ ứng cử viên; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cứ; giới thiệu phụ nữ ứng cử theo luật và vận động phụ nữ tham gia bầu cử…). Cụ thể:
 
Thứ  nhất, về công tác chỉ đạo, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã  triển khai, quán triệt các văn bản của Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021 tới các cấp hội. Có văn bản chỉ đạo các cấp Hội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.
 
Thứ hai, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã chủ động giới thiệu cán bộ nữ đủ điều kiên, tiêu chuẩn ứng cử: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV là cán bộ Hội, giới thiệu danh sách 12 cán bộ Hội cấp tỉnh và danh sách trên 200 phụ nữ tiêu biểu ở các tỉnh, thành để Ban Công tác đại biểu đưa vào dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố phát hiện, giới thiệu phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực của địa phương để đưa vào nguồn giới thiệu nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội; nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sau hiệp thương lần 3 có 399 nữ ứng cử viên/870 người chính thức ứng cửu đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt 38,97% .
 
Thứ ba, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật: TW Hội đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông gửi tới các tỉnh/thành Hội để tuyên truyền về công tác bầu cử: phát hành Thông tin Phụ nữ Việt Nam số 8/3 chuyên đề bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên dưới dạng hỏi-đáp; in phổ biến Luật bầu cử trên quạt giấy…gửi đến 100% cơ sở Hội tổ chức phổ biến, hướng dẫn trong sinh hoạt hội viên.. Các tỉnh/thành Hội tổ chức các cuộc gặp mặt, tọa đàm với nữ ứng cử viên; tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử; in ấn, phát hành các sản phẩm truyền thông; xây dựng, phát động các công trình chào mừng bầu cử, tổ chức hội thi tìm hiểu về bầu cử…
 
Thứ tư, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử viên: TW Hội tổ chức 5 lớp tập huấn giảng viên cho cán bộ Hội các cấp để họ có thể bồi dưỡng kỹ năng cho ứng cử viên về xây dựng chương trình hành động và kỹ năng tiếp xúc cử tri; Trực tiếp tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của 20 tỉnh/thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ. Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh thành đã tập huấn báo cáo viên, nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Thứ năm, tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện khoản 1, khoản 3, Điều khoản 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại 5 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Lai Châu, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau; kết hợp giám sát tại Gia Lai, Cao Bằng; tham gia đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND của MTTQ Việt Nam tại 3 tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Thông qua giám sát, Hội đã phát hiện nhiều vấn đề và đề xuất, vận động cử tri nữ đi bầu cử…
 
Ngoài ra, TW Hội thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ban tổ chức Trung ương về công tác bầu cử và tình hình nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đề xuất các biện pháp đảm bảo công bằng và phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định.
 
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần, những công việc chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đang được thực hiện. Đây không phải là trách nhiệm riêng của một cá nhân, tổ chức nào mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, nhân dân trên địa bàn quận và cũng là trách nhiệm của phụ nữ trong việc thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình./.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top