Nam Định: Sở TT&TT là đầu mối, sẵn sàng phục vụ 24/7 cho các Sở, ngành về dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số

Thứ sáu, 09/06/2023 09:43

Ngày 05/6/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề về “Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến” để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng.

Tại phiên họp, Tiến sỹ Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định đã trình bày tham luận “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai dịch vụ công trực tuyến có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao”.

Chuyển đổi số có phát triển thì dịch vụ công mới phát triển. Ngoài ra, nếu dịch vụ công phát triển mà các việc khác của chuyển đổi số không phát triển thì đó là phát triển nóng chỉ về Dịch vụ công chứ không phải phát triển đều, bền vững. Nam Định là một tỉnh phát triển đồng đều các lĩnh vực của chuyển đổi số cũng như dịch vụ công. Đây chính là bí quyết thành công trong chuyển đổi số của Nam Định.

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu bài trình bày của ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định.

20230609-pg21-ND.jpg

Giám đốc Sở TT&TT Nam Định Vũ Trọng Quế (người thứ hai từ trái sang) cùng với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định - Ảnh: báo Nam Định

Một số thành tựu nổi bật về chuyển đổi số và DVCTT

Sở TT&TT Nam Định được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng giao là cơ quan thường trực, là đầu mối của tỉnh trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số. Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Nam Định, tiến trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi người dân và các doanh nghiệp công nghệ số. Các hệ thống hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ số và cơ sở dữ liệu của tỉnh được quản lý tập trung tại Sở TT&TT và được triển khai quyết liệt đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt đến tất cả các cơ quan chính quyền 3 cấp của tỉnh (từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan chính quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp, từng bước góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. 02 năm liên tục, tỉnh Nam Định được Bộ TT&TT ghi nhận, xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố về mức độ chuyển đổi số (DTI Index). Các chỉ tiêu của tỉnh Nam Định trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp tục đạt kết quả cao đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định luôn là địa phương tiên phong và ở trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ TT&TT và các Bộ, ngành Trung ương giao. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mới và khó như: Triển khai kết nối các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu qua Nền tảng NGSP/NDXP; triển khai các thành phần đảm bảo ATTT theo văn bản số 1552 của Bộ TT&TT phục vụ kết nối CSDL Quốc gia về Dân cư; Cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 (nay là DVC trực tuyến toàn trình); Triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, liên thông thuế, tài nguyên môi trường trong thanh toán thuế đất đai; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả TTHC trong quá trình giải quyết TTHC; …luôn được Sở TT&TT Nam Định triển khai quyết liệt và nằm trong nhóm các tỉnh dẫn dầu hoàn thành sớm so với yên cầu chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT.

Kết quả về DVCTT:

- Việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin giải quyết TTHC được tỉnh Nam Định quan tâm triển khai trên cơ sở hợp nhất ngay từ khâu thiết kế giữa Hệ thống một cửa điện tử và Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh Nam Định cũng là một trong số ít tỉnh sớm triển khai một cách đồng bộ, thống nhất Hệ thống này xuyên suốt tại 100% cơ quan chính quyền 3 cấp của tỉnh từ năm 2018.

- Năm 2022, ngay khi Chính phủ triển khai Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia, Nam Định luôn ở top đầu về xếp hạng này trên Cổng DVC quốc gia, hiện đang xếp thứ 6 năm 2022, xếp thứ 7 trong quý I/2023 và xếp thứ 2 tháng 5/2023 trên Cổng DVC Quốc gia.

- Nam Định cũng là một trong 7 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 40% TTHC trực tuyến ở mức độ 4 (nay là DVC TT toàn trình) vào tháng 7 năm 2020 và là 1 trong 3 tỉnh cùng với Bình Phước, Tây Ninh hoàn thành việc cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 (nay là DVC TT toàn trình). Đến nay, 1.286 trong tổng số 1.705 dịch vụ công của tỉnh (tương đương 75%) đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

- Trong tháng 5/2023 (từ 20/4 - 19/5/2023), số hồ sơ tiếp nhận tháng 5 là 54.786/64.103 = 85.4%; Số hồ sơ số hoá: 39.347/64.103 = 61,3%; Thanh toán trực tuyến: 30.031 hồ sơ, tương đương với số tiền 603.212.000 đồng. Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên lĩnh vực liên thông Thuế, Tài nguyên môi trường là: 323 hồ sơ, tương đương 1.7 tỷ đồng.

Trung tâm hành chính của tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp đã phát huy hết sức hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, với sự phát triển của dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể tiếp cận sử dụng dịch vụ ngay tại nhà, số lượng người dân đến Trung tâm hành chính của tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp giảm dần, trước đây bình quân phục vụ từ 400-500 người/ngày nay giảm xuống còn 150- 200 người. Trong thời gian tới, các Trung tâm hành chính của tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp của tỉnh Nam Định sẽ ngày càng co gọn.

Tại sao Nam Định lại làm tốt được công việc của mình?

1. Sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định, đặc biệt làm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh suốt những năm vừa qua. Cụ thể:

Từ năm 2018, 2019 tại báo cáo hàng tháng của UBND tỉnh đã dành riêng mục số 8: Xây dựng chính quyển điện tử, cải cách hành chính, sau này là mục “Xây dựng chính quyển điện tử, chính quyền số và cải cách hành chính” trong báo cáo hàng tháng và trong các báo cáo chuyên đề khác của UBND tỉnh.

Hàng tháng, hàng quý, tại các cuộc họp của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đều khen ngợi, phê bình các Sở, các huyện về chuyển đổi số nói chung,  đặc biệt là 3 nền tảng chính là: Dịch vụ công, Quản lý văn bản, hệ thống báo cáo kinh tế xã hội.

Năm 2021, tỉnh Nam Định có 01 huyện và năm 2022 có 2 huyện bị Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu kiểm điểm về công tác Cải cách hành chính, mời Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông dự cùng buổi kiểm điểm của Ban thường vụ các huyện.

Sự đồng thuận, quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương vì Nam Định luôn quán triệt và xác định: Chuyển đổi số là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.

2. Tuyên truyền:

Nam Định xác định Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức, hàm lượng tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, chiếm tới 50% thành quả chuyển đổi số. Năm 2022, Nam Định tổ chức 9 hội nghị và dự kiến năm 2023 tổ chức 12 hội nghị (do Sở TTTT hoặc các sở, ngành khác chủ trì). Đến hết năm 2023, 100% các Sở, ngành, Tổ chức chính trị, đoàn thể của Nam Định đều có hội nghị chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực mình.

Ngoài ra, từ nhiều năm trước đây, tôi thường trực tiếp tham gia đào tạo, nói chuyện về CMCN 4.0, về chuyển đổi số, về chính quyền điện tử tại các lớp đào tạo hàng năm do Sở Nội Vụ, Trường Đảng tỉnh mời. Đối tượng tham gia các lớp này thường là lãnh đạo Sở, phòng, lãnh đạo các xã … Đây là những người rất quan trọng đối với tiến trình chuyển đổi số. Tôi cũng thường trực tiếp đến tận các huyện, các xã nói về chuyển đổi số. Ngoài ra cũng thường xuyên mời các chuyên gia của Bộ TT&TT, các Bộ, ngành Trung ương và phân công lãnh đạo cấp phòng tham gia phổ biến chuyên đề về chuyển đổi số tại các hội nghị, lớp học của các ngành, các huyện.

Nam Định cũng tận dụng hết sức hiệu quả vai trò của các nền tảng số và mạng xã hội như: Nền tảng số Cốc Cốc, Zalo, Facebook, Youtube,... để tuyên truyền về chuyển đổi số, trong đó năm 2022 thông qua các nền tảng này đã có gần 50.000 lượt người tham gia các hội nghị chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến livestream.

Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số thực sự có hiệu quả khi các huyện, các xã thấy rằng thành phố, huyện, xã khác làm được thì tại sao mình không làm được. Tại  một số hội nghị, Lãnh đạo Sở TT&TT Nam Định mời đồng chí Cao Hải Thuỵ - Cán bộ phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số của UBND thành phố Nam Định đến dự, chia sẻ kinh nghiệm cho các huyện, đồng thời Sở cũng nhận được nhiều trải nghiệm thực tế những kinh nghiệm từ cán bộ trực tiếp triển khai ở cơ sở.

Như vậy, tuyên truyền chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi nó tạo sức ép cho xã hội, cho các cơ quan và cho chính mình phải tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

3. Cầm tay chỉ việc đến tận cấp cơ sở:

Một trong những kết quả đáng nhớ nhất, tự hào nhất của Nam Định là ngay từ năm 2017 chúng tôi hoàn thành lưu chuyển văn bản điện tử trong toàn hệ thống chính quyền và trong 2019 là trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Sở TT&TT Nam Định đã phối hợp với VNPT Nam Định “cầm tay chỉ việc” đến tận từng cán bộ xã để triển khai việc lưu chuyển văn bản điện tử. Có thể nói, đây là điển hình cho sự phối hợp thành công nhất, đáng tự hào nhất, là thành quả đẹp nhất, đánh dấu bước khởi đầu cho công tác chuyển đổi số của Nam Định. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, Lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng vào công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Sở TT&TT, từ đó vị trí vai trò của ngành TT&TT được nâng lên và được đánh giá cao từ thời điểm đó.

Ngoài ra, chúng tôi rất chú trọng vào công tác đào tạo, liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi đã đào tạo, đào tạo đi, đào tạo lại cho nhiều dịch vụ, đặc biệt là nhân lực làm chuyển đổi số tại các xã, phường. Chúng tôi đào tạo, tập huấn nhiều đễn mức các đơn vị khác họ nể mà làm. Và tất cả những nỗ lực ấy đã đơm hoa kết trái, đem lại quả ngọt như như ngày hôm nay.

4. Không để các đơn vị khác có điều kiện kêu khó:

Sở TT&TT không để Sở nào, ngành nào kêu khó trong cung cấp DVCTT và chuyển đổi số. Từ năm 2015, tôi luôn khẳng định tại các hội nghị là: Sở TT&TT sẵn sàng phục vụ 24/7 tất cả các đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức về mặt kỹ thuật. Và đến bây giờ vẫn là như vậy

Nếu có đơn vị nào kêu nhiệm vụ khó lắm, tại các Hội nghị, tôi nêu đích danh các đơn vị triển khai tốt, đạt được kết quả cao. Và có so sánh tại sao đơn vị khác, tỉnh khác họ làm được mà mình lại không làm được? Đã làm được một nghĩa là làm được tất cả. Một cán bộ làm hết công suất mà chỉ làm được 30%, nghĩa là có giải pháp tăng nhân lực lên gấp 3 sẽ làm được 90%.

Tôi cũng thường nói, cán bộ nên hướng dẫn người dân nhiệt tình để thể hiện tình cảm của mình với người dân, chứ với tốc độ này vài ba năm nữa người dân tự làm trực tuyến hết, cán bộ muốn thể hiện tình cảm giúp đỡ họ cũng không có cơ hội.

5. Lợi ích của 3 tin nhắn:

Trước đây, một số cơ quan trong tỉnh làm xong dịch vụ công, tích vào mục trả kết quả là đã xong (để báo cáo). Tuy nhiên, trên thực tế, khi người dân đến hỏi, họ bảo chưa xong. Năm 2021, chúng tôi có giải pháp cho thực trạng này thông qua việc gửi 03 tin nhắn SMS đến điện thoại di động cho người dân. Tin nhắn 1: Thông báo đã tiếp nhận đủ hồ sơ; Tin nhắn 2: Thông báo đã thanh toán phí, lệ phí; Tin nhắn 3: Thông báo đã có kết quả. Trong 2 năm qua, Nam Định không còn cấp biên lai nhận trả kết quả bằng tay.

Vừa qua, đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ về thăm, kiểm tra huyện và một số xã của huyện Xuân Trường. Xuân Trường là huyện xếp thứ 10/10 năm 2022 về Cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng chí nhận định: “Tôi đã đi 10 tỉnh, 5 tỉnh phía Bắc, 5 tỉnh phía Nam nhưng chưa tỉnh nào làm được như Nam Định”. Tôi tin tưởng Nam Định rất xứng đáng với nhận định đó.

6. Không nặng nề chỉ đạo bằng văn bản:

Một ý kiến chỉ đạo, phê bình của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị có giá trị gấp nhiều lần các loại văn bản phê bình bằng văn bản. Do đó, rất nhiều việc chúng tôi làm mà không cần ban hành văn bản chỉ đạo.

Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các  Sở, huyện của Nam Định đều hăng hái trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là thành phố Nam Định luôn đi đầu trong tất cả các mục của chuyển đổi số. Thành phố Nam Định phấn đấu sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu mà Nam Định đã được Bộ TT&TT giao tiên phong, đó là 60% DVC toàn trình do người dân tự làm tại nhà. Tiên phong chuyển đổi số trường học trên địa bàn toàn thành phố. Hiện đã có 1 trường chuyển đổi số thành công, 12 trường đang thực hiện thí điểm và phấn đấu đến đầu năm học 2024 là tất cả 89 trường trên địa bàn Thành phố Nam Định.

7. Hợp tác cùng phát triển:

Hợp tác với doanh nghiệp thì huy động được nhân lực của doanh nghiệp cho nên công việc sẽ nhanh hơn, tốt hơn. Đây là cuộc chơi mà mọi người cùng thắng. Cán bộ nhà nước thực hiện được chức trách nhiệm vụ của mình. Doanh nghiệp thì phát triển được dịch vụ. Người dân được hưởng dịch vụ cao cấp hơn và thậm chí phải chi ít tiền hơn.

8. Đoàn kết, phát huy lòng tự trọng của cán bộ, công chức:

Cán bộ Sở TT&TT nói riêng, cán bộ làm chuyển đổi số Nam Định nói chung đến nay đều thấu hiểu và nhận thấy: Phải làm việc mới tạo ra giá trị cho bản thân, nếu không làm việc thì bản thân không có giá trị, không được mọi người coi trọng, đến một thời điểm nào đó tự nhiên trở thành người đứng ngoài cuộc.

 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top