Nam Định sẽ rà soát quy chế an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, 15/12/2021 19:14

Theo kế hoạch triển khai trong thời gian tới, Nam Định sẽ rà soát, ban hành các quy định, quy chế về bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, phương án ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng

 Mới đây, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nam Định đã có báo cáo về Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đây là báo cáo được UBND tỉnh giao, căn cứ hướng dẫn của Bộ TT&TT về đánh giá xếp hạng định kỳ công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

Báo cáo cũng đề ra kế hoạch triển khai trong thời gian tới, bao gồm rà soát, ban hành quy định, quy chế về bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; ban hành các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng; xây dựng, ban hành một số chính sách đặc thù đối với chuyên gia, cán bộ có trình độ cao chuyên trách về an toàn thông tin.

20211220-pg15.jpg

Nam Định sẽ tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về an toàn thông tin mạng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

Một kế hoạch khác là đầu tư nâng cao hệ thống trang thiết bị lưu trữ dữ liệu, sao lưu dự phòng cho các máy chủ và máy trạm, sao lưu dữ liệu cho các hệ thống phần mềm dùng chung như phần mềm điều hành tác nghiệp, hệ thống một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,... đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất cho các hệ thống.

Ngoài ra, Nam Định sẽ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thiết bị, hạ tầng viễn thông, CNTT trong đấu thầu, mua sắm, đặc biệt là các thiết bị quan trọng; riêng các dự án về CNTT khi xây dựng bắt buộc phải có cấu phần bảo đảm an toàn thông tin; kiểm tra, rà soát các lỗ hổng bảo mật, các nguy cơ gây mất an toàn thông tin đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó Sở TT&TT Nam Định cũng vừa ban hành Kế hoạch 117 về Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở TT&TT tỉnh Nam Định năm 2022.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top