Năm 2023, Quảng Ngãi tiếp tục chuyển đổi số đồng bộ toàn tỉnh

Chủ nhật, 30/04/2023 14:13

Hưởng ứng tinh thần Năm dữ liệu số quốc gia, trong năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào các vấn đề gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) cấp sở, ngành và địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ và quan tâm đến an toàn dữ liệu.

quang-ngai-898.jpeg

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chuyển đổi số (CĐS) tại Quảng Ngãi

Với chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác CĐS của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống thông tin (HTTT) giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh lên phiên bản 2.0, bảo đảm yêu cầu số hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tích hợp với các hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), năm 2022, 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản điện tử và điều hành dùng chung (https://office.quangngai.gov.v...) theo mô hình tập trung, liên thông 4 cấp và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử. Toàn tỉnh đã thực hiện liên thông văn bản điện tử giữa Khối Đảng và Chính quyền, tạo thành một quy trình xử lý chỉ đạo điều hành được xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời.

Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng liên tục trên tất cả các lĩnh vực, trong năm đã tiếp nhận, giải quyết hơn 48.000 hồ sơ trực tuyến, tăng hơn 56%/năm so với năm trước. Đã có 688 dịch vụ công (DVC) trực tuyến một phần và toàn trình được tích hợp lên Cổng DVC quốc gia, với gần 250 thủ tục có thể thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, tỉnh cũng chính thức kết nối vào CSDL Quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Nhờ đó, công dân có thể sử dụng tài khoản trên cổng DVC quốc gia VNPOST hoặc VneID để đăng nhập thực hiện các TTHC.

Công tác phối hợp Cục Bưu điện Trung ương để triển khai quản lý, giám sát mạng Truyền số liệu chuyên dùng theo 4 cấp hành chính, từ Trung ương đến xã trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng rất chú trọng đến công tác an toàn, an ninh mạng. Cho đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với 40/40 HTTT cấp tỉnh và cấp huyện.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác CĐS

Được biết, trong năm 2023, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện CĐS đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều mục tiêu được lãnh đạo tỉnh đề ra như hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hỗ trợ DN trong công tác CĐS, ngày 7/4 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức hội thảo “CĐS trong quản lý, vận hành DN”. Theo đó, các DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo ở Quảng Ngãi đã được tham khảo các chuyên đề sâu về CĐS, những gợi ý về hành trình trở thành DN số, trọng tâm là các dữ liệu hoá, số hoá vận hành, tối ưu hoá vận hành bằng công cụ để tiến tới CĐS thành công.

Hưởng ứng tinh thần năm 2023 là Năm dữ liệu số Quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi tập trung vào các vấn đề gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các CSDL cấp sở, ngành và địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ và quan tâm đến an toàn dữ liệu. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1328/UBND-TTHC ngày 31/03/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ CĐS diễn ra mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS của Quảng Ngãi, đã nhấn mạnh về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác CĐS. Theo đó, các sở, ngành, địa phương phải cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CĐS và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực thi công tác CĐS từ cấp tỉnh đến cơ sở vì sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã giao Sở TT&TT hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo CĐS trình UBND tỉnh ban hành sớm, làm cơ sở để các ngành, địa phương triển khai thực hiện trong năm 2023; phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo CĐS tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tất cả những hạn chế yếu kém của năm 2022.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phục vụ kiểm soát TTHC rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những đơn vị, địa phương có hạn chế trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương đưa Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đi vào hoạt động; từ năm 2023, tất cả các cuộc họp Ban chỉ đạo CĐS của tỉnh phải kết nối tới cấp huyện, cấp xã.

Về kinh phí, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ưu tiên cao nhất cho các sở, ngành, địa phương để thực hiện công tác CĐS, với tinh thần “đảm bảo có hiệu quả, thực chất để Quảng Ngãi đạt được kết quả cao trong công tác CĐS”./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top