Năm 2022: Cao Bằng phấn đấu tỉ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ đạt 80%

Thứ ba, 30/08/2022 22:53

Ngày 5/8/2022, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định 984/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã đạt tỉ lệ 87% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tuy nhiên tỉ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công mức độ 3, 4 còn rất thấp. Năm 2021, chỉ có 10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phát sinh hồ sơ, tỉ lệ hồ được giải quyết trực tuyến chỉ đạt 9,8%.

20220811-pg1.jpg

Ảnh minh hoạ

Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện Kế hoạch hành động của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số, Quyết định 984 UBND Cao Bằng vừa ban hành đã đưa ra một loạt nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện trong năm 2022 để đạt được các mục tiêu cụ thể sau: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp DVCTT mức độ 4; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh được nối, khai thác, sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng được cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Quyết định giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu việc ban hành, triển khai thực hiện chính sách giảm thời gian giải quyết, ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ thủ tục nộp trực tuyến; Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ nộp trực tuyến. Đồng thời, Quyết định chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về DVCTT trong cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp; bảo đảm các dịch vụ công mức độ 3, 4 được tối ưu trải nghiệm và dễ thực hiẹn đôi với người dân, doanh nghiệp. 

Phạm Dũng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top