Năm 2022: Cẩn Thơ giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giải quyết trực tuyến cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, quận huyện

Thứ tư, 31/08/2022 03:10

Ngày 25/7/2022, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và hồ sơ giải quyết trực tuyến đến cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; UBND quận huyện năm 2022.

Cụ thể, các Sở ban ngành phải đạt tỉ lệ hồ sơ trực tuyến 79%, tỉ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 74%. Đối với cấp quận huyện, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến phải đạt 50%, tỉ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 70%. Đối với cấp xã, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến phải đạt 20%, tỉ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 90%.

khu-lam-viec-hanh-chinh-cua-quan.jpg

Ảnh minh hoạ

Sở TT&TT Cần Thơ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định này, hàng quý tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo về Bộ TT&TT, UBND thành phố. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ đưa nội dung đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; UBND quận huyện.  

Phạm Hùng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top